Fler elbilar i Västernorrland, och i Härnösand finns det laddstolpar!

EU-kommissionen föreslår att det bör finnas en laddkapacitet på 1 kW per elbil och 0,67 kW per laddhybrid i varje land. I Härnösand är det samlade laddbehovet 272 kW men kapaciteten är hela 1 659 kW vilket innebär att vi klarar det målet till 510 %.

Andelen elbilar och elhybrider ökar i Västernorrland och så väl här som nationellt höjs röster för att laddinfrastrukturen behöver byggas ut snabbare. I Härnösands kommun ligger vi steget före och kan erbjuda inte mindre än 77 publika laddpunkter på olika ställen i kommunen och 364 registrerade laddbara fordon. Det betyder att det går fem bilar per laddpunkt där rikssnittet ligger på 14 *.

– Detta är bevis på en tidig och offensiv satsning i Härnösand som varit lyckad, säger Peyman Vahedi. Vi vet att behovet av fler publika laddplatser kommer öka även i Härnösand men idag är tillgången god vilket gör att det finns ett försprång i den utbyggnad som behöver göras även hos oss i framtiden.

* Läs hela rapporten om laddinfrastruktur från nyhetessajten Newsworthy Pdf, 3 MB.

Fler fossilfria alternativ

Utöver de publika laddplatserna finns även möjlighet att tanka biogas i Härnösand vilket också bidrar på ett positivt sätt till målen om minskade koldioxidutsläpp.

– I den klimatsituation vi befinner oss i behöver de fossilfria alternativen komplettera varandra vilket görs på ett tydligt sätt i Härnösand, säger Peyman Vahedi. I en orolig omvärld är det en stor styrka att vi har ett egenproducerat, lokalt drivmedel som vi kan förse härnösandsborna med, helt utan kopplingar till omstridd olja och gas. Det är både hållbart och tryggt!

Läs mer om laddinfrastruktur i Härnösand

Läs mer om vår fossilfria biogas/fordonsgas

Kontakt

Peyman Vahedi, Utvecklingschef, peyman.vahedi@hemab.se