Flaskvatten vs kranvatten - en fight för miljö, plånbok och hälsa

Ett modernt vardagsliv utan rinnande vatten är i princip otänkbart för de flesta av oss. Att vi kan läska oss med ett säkert och välsmakande livsmedel genom att bara vrida på en kran hemma är smått fantastiskt när man tänker efter. Ändå är det många som fortfarande köper flaskvatten och det får konsekvenser för så väl plånbok som miljö.

I Sverige dricker vi ungefär 25 liter flaskvatten per person och år, trots att kranvatten är det mest kontrollerade livsmedel vi har. En studie från Svenskt vatten visar att vi kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter flaskvatten. Räknat på Härnösands lokala förutsättningar och ett snittpris på 12 kronor per flaska vatten blir motsvarande pris cirka 1 500 gånger mer för flaskvatten.

- Att välja kranvatten är dessutom miljömässigt smart eftersom det är lokalproducerat och inte kräver några transporter eller någon förpackning, säger irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten och Återvinning på HEMAB.

Stor miljöpåverkan

En nyligen publicerad studie från Barcelona Institute for Global Health visar att kostnaden för utvinning av resurser är 3 500 gånger högre för flaskvatten och att flaskvattnets påverkan på ekosystem är 1 400 gånger högre än för kranvatten. En rapport från Konsumentföreningen i Stockholm visar dessutom att transporten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten samt att produktionen och leveransen av en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Mikroplaster i flaskvatten

För ett par år sedan kom en rapport från Världsnaturfonden angående mikroplaster i födoämnen. Mikroplast består av plastbitar som är mindre än fem millimeter och är ett ökande problem för så väl miljö som hälsa. Rapporten visar på att flaskvatten är den största källan till mikroplaster. Enligt Kala Senathirajah, som genomförde studien som låg till grund för rapporten, pekar allt som publicerats fram till idag att det finns fler plastpartiklar i flaskvatten än i kranvatten.

Härnösandsvattnet – en högkvalitativ produkt

Den huvudsakliga delen av dricksvattnet som produceras i Härnösand tas främst från sjöar i Roten via Långsjön och Bondsjön. I vattenverket på Tallvägen passerar vattnet ett galler där grövre föremål avskiljs. Därefter genomgår vattnet flera reningssteg i form av kemisk fällning, filtrering och desinficering med UV-ljus och kloramin.

- Så sent som 2020 stod ytterligare ett reningssteg klart vid vårt stora vattenverk, i form av kolfilter, säger Hedlund. Det bidrar nu med ännu en skyddsbarriär, och en trevlig bieffekt är också att smaken förbättrats.

Det finns alltså egentligen inga skäl att välja annat vatten att dricka än det lokalproducerade vatten vi har i våra kranar. Det är det smartaste valet för såväl miljö och plånbok som hälsa.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten och Återvinning, 076 796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Flaskvatten är dyrt, energikrävande och påverkar miljön negativt.