Fjärrvärme slår nya fossilfria rekord

Perioden januari-april 2020 är för fjärrvärmeproduktionen närmast att beteckna som historisk. Hela 99,9% har varit fossilfri!

En historiskt mild vinter är en av de bidragande orsakerna till de fina siffrorna.

Fjärrvärme är alltid en klimatsmart uppvärmningsform, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Vi eldar med biobränsle i form restprodukter vid skogsavverkning i huvudsak, det vill säga bark, flis och spån men vid toppar i effektbehovet behöver man ibland addera olja i produktionen. Det har vi inte behövt göra alls i samma utsträckning i år.

Under normala vinterförhållanden är produktionen vid fjärrvärmeverket 99% fossilfri men ambitionen är att den siffran ska öka, även permanent.

Vi arbetar med att fasa ut all fossil inblandning och den nya reservanläggningen vi uppför på Jaktstigen kommer eldas med bioolja som är ett vegetabiliskt bränsle, säger Tärnvik. På sikt är ambitionen att uteslutande använda oss av fossilfria produkter i vår produktion vilket känns bra ur ett miljömässigt perspektiv.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme, 070-191 64 41, marcus.tarnvik@hemab.se