Fjärrvärmen en klok och framtidssäker investering

När omvärlden och energibranschen skakar står fjärrvärmen stabil både prismässigt och i tillgång.

Enligt rekommendationerna i Energimyndighetens kampanj "Varje kilowattimme räknas" är uppvärmning av bostad och duschvatten områden där man kan göra stora besparingar i elförbrukningen. Därför kan fjärrvärme vara ett smart alternativ för dig som äger en fastighet inom Härnösands tätort.

Fjärrvärmen kommer i form av vatten via ledningar från HEMABs kraftvärmeverk till anslutna bostäder. Via värmeväxlare kan den inkommande värmen överföras till bostadens duschvatten och vattenburna värmesystem. HEMABs energistrateg Anders Lundberg ser fjärrvärmens potential och nytta:

- Fjärrvärme är i sig ett väldigt effektivt system. Har man möjlighet att ansluta sin fastighet så gynnar det både hushållet och samhället i stort, både direkt och på lång sikt. Vi ser ett enormt uppsving för fjärrvärme nationellt – den kommer ha en given plats i framtidens samhälle, säger Anders och fortsätter:

- HEMAB är drivande när det gäller olika typer av lokal produktion präglade av synergieffekter och cirkulära ekonomier - och som dessutom är mindre känsliga för händelser i vår skakiga omvärld. Fjärrvärme är ett utmärkt exempel på en sådan produktion.

Några av fjärrvärmens fördelar

Ekonomiskt

Att använda fjärrvärme för att värma upp hus och få varmvatten är både ekonomiskt och effektivt – och detta var sant redan innan den pågående energikrisen. Eftersom både råvara och produktion är lokal är priset dessutom betydligt mer stabilt jämfört med elmarknadens svängningar. En anslutning är dessutom en god investering för fastighetens värde både nu och i framtiden.

Enkelt och tryggt

Fjärrvärme är enkelt, kräver väldigt lite underhåll och slitaget är också minimalt. Du kan bara luta dig tillbaka och njuta av den sköna värmen. Om något ändå skulle strula så finns vi tillgängliga för dig dygnet runt - året om - ifall du behöver hjälp.

Klimatsmart

Fjärrvärmen produceras på HEMABs kraftvärmeverk där restprodukter från skogsbruket förbränns. Restprodukterna, som till exempel bark, flis och spån, ingår redan i det naturliga kretsloppet och är inte jämförbart med miljöpåverkan från fossila alternativ. Förutom detta består produktionen av restvärme från Bionorrs pelletsfabrik. Om fjärrvärmen inte fanns skulle all denna värme gå till spillo.

Förnybar el

Förutom skön fjärrvärme producerar vi även el i kraftvärmeverket. Utan denna produktion skulle samhället sakna en stor del elektricitet som fjärrvärmeproduktionen bidrar med.

Minskat elslöseri positivt för oss alla

Att minimera onödig elförbrukning handlar inte bara om att skona den egna plånboken från skyhöga elräkningar. Det är även en solidarisk handling gentemot grannarna - såväl de tvärsöver gatan som ute i Europa.

- Elektricitet är en högvärdig form av energi och kan användas till i princip alla processer samhället behöver. Det är en viktig anledning till varför vi alla behöver vara sparsamma med användningen, för både priset, klimatet och samhällets skull, avslutar Anders Lundgren.

Läs mer om fjärrvärme och hur du gör en intresseanmälan:
https://www.hemab.se/fjarrvarme/ Länk till annan webbplats.

Läs mer om Energimyndighetens rekommendationer:
http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/ Länk till annan webbplats.

Läs våra artiklar om elnätet och elmarknaden:
Så fungerar elnätet i Sverige
Elproduktion och den europeiska elmarknaden

Kontakt

Anders Karlsson, produktionschef, anders.karlsson@hemab.se

Vill du ha en offert på fjärrvärme? Kontakta någon av våra säljare:

Michaela Ahlberg: michaela.ahlberg@hemab.se, 0611-55 76 73

Elin Vestman: elin.vestman@hemab.se, 0611-55 76 15

Vy över kraftvärmeverket som levererar fjärrvärme till stadens invånare