Fint betyg för vårt arbete i nationell undersökning

När Härnösandsborna får säga sitt om samhällsservicen rankas HEMABs tjänster högt.

Härnösands kommun deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning där invånarna får tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Resultatet visar att invånarna i Härnösand är nöjda eller mycket nöjda med områdena Renhållning och sophämtning, Miljöarbete och Vatten och avlopp. Siffrorna har dessutom ökat från föregående år.

Oerhört glädjande siffror för oss och ett kvitto på att vi gör ett gott arbete, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinningen. Jag vill ge en stor eloge till personalen som enträget arbetar för våra kunders bästa och vi kommer fortsätta jobba för ännu bättre siffror framöver.

Fakta om undersökningen

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten. Enkäten bestod av frågor där man skulle gradera sin uppfattning om kommunen på en skala mellan 1-10. Ett godkänt index ligger sedan enligt SCB:s modell på 40, man är nöjd vid 55 och är resultatet 75 eller mer är man mycket nöjd.

Mer information

SCB medborgarundersökning 2020 - Härnösands kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinningen, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se