Exploderande sprayburkar orsakar bränder i återvinningsbilarna

Sprayburkar med gas riskerar att explodera när de utsätts för tryck. Därför är det viktigt att de är helt tömda på gas innan de slängs i facket för metallförpackningar i flerfackskärlet. Självklart ska de aldrig slängas som brännbart avfall.

Vid flera tillfällen har våra chaufförer fått avbryta sina körningar och tillkalla hjälp på grund av brinnande sopbilar. Orsaken är sprayburkar som exploderat av att de komprimerats i bilen, vilket i sin tur orsakat en brand.

- Vi har haft några incidenter där sprayburkar har orsakat bränder i våra bilar, säger Anders Svanholm, Platschef på Återvinningen. Det är bekymmersamt eftersom det påverkar våra turer när ett helt lass måste tömmas ut ur bilen för att släckas. Kunderna blir lidande i form av försenade turer. Förutom det så är det naturligtvis obehagligt för våra chaufförer också, tillägger Svanholm.

Endast pystomma burkar

Det är gasen i sprayburkarna som ställer till problem. Burkar som är tomma på gas går bra att slänga som metallförpackning.

- Man måste trycka ner knappen på burken tills man hör att det inte pyser längre. Först då är burken tom på gas och kan slängas i flerfackskärlet eller i kärlen för metallförpackningar på återvinningsstationen, säger Svanholm. Har man burkar där gas finns kvar så måste de istället lämnas som farligt avfall på någon av våra återvinningscentraler.

Kontakt

Anders Svanholm, Platschef Återvinning, 072-203 68 13, anders.svanholm@hemab.se