Exjobbsutmaningar till universitetsstudenter

I våras hade vi fyra ingenjörsstudenter som tog examen efter att ha gjort sina examensarbeten på HEMAB, alla från olika universitet och utbildningar. Nu har vi skrivit fram ännu fler examensarbeten för unga hungriga blivande ingenjörer.

Nytt inför detta läsår är att vi erbjuder vissa examensarbeten skrivna för att kunna passa antingen på kandidat- eller magisternivå.

- Det är roligt att se vilket gensvar det blivit, säger Andreas Einarsson som arbetar med skolsamverkan. Inom affärsområde Vatten finns det nu inte mindre än sju olika förslag på frågeställningar att jobba med.

Att ta emot studenter under pågående pandemi

Interna begränsningsregler för hur mycket personal som får vara på plats fysiskt kan i vissa fall försvåra möjligheten att utföra ett visst examensarbete inom vissa områden, medan det inom andra verksamheter går bra.

- Är du intresserad av att göra något av de olika exjobben hos oss så ber vi dig att ta kontakt med oss, säger Einarsson. Först då kan vi titta på hur förutsättningarna att handleda och genomföra arbetet ser ut.

På vår webbplats finns alla aktuella examensarbeten presenterade.

Kontakt

Andreas Einarsson, Skolsamverkan, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

Grupp människor iförda orangea hjälmar på studiebesök i ställverksmiljö utomhus.

Robin Eliasson (tredje från höger) gjorde sitt examensarbete hos oss våren 2020, "Verifiera nätberäkningar i NIS systemet DP Power". Nu är han visstidsanställd på elnät som elkraftingenjör. Här medverkar han vid studiebesök för framtida elkraftare vid en av våra fördelningsstationer. Foto: Andreas Einarsson.