Exjobbaren Ebba drömmer om att få jobba med vattenrening

Just nu utför Härnösandsbördiga Ebba Simensen 23 år sitt examensarbete på HEMAB. Ebba studerar vid KTH i Stockholm och är till sommaren nyutexaminerad högskoleingenjör inom kemiteknik.

Men målet med studierna är inte uppnått i och med examen till sommaren.

- Min plan är att fortsätta studera och ta en master inom bioteknologi, säger Ebba Simensen. Jag vill fördjupa mina kunskaper inom vattenrening för att på sikt kunna bidra till att hitta miljörelaterade hållbara lösningar i samhället.

Mindre slam och mer biogas

Examensarbetet Ebba utför vid HEMAB just nu handlar om att undersöka möjligheterna att minska mängden slam från avloppsreningen samt att utvinna biogas.

- Just nu är regelverket något krångligt och till viss del motsägelsefullt när det gäller spridning av slam och det är ett ytterst aktuellt ämne att hitta hållbara lösningar för omhändertagandet framöver, säger Ebba. Lokalt hållbart omhändertagande ska nog vara möjligt på många platser bara man tänker till lite, så även i Härnösand.

Ebba bor i Stockholm med sin pojkvän, men har mamma och pappa och sina tre syskon i Härnösand.

- Nä, just det, brorsan har just flyttat ner till Stockholm också, skrattar Ebba. Så snart är mamma och pappa själva i Härnösand. Men bara för en kort tid innan några av oss hittar norrut igen för jobb.

Kontakt

Andreas Einarsson, Sälj- och marknadsstrateg, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

- Det har länge pågått en debatt om hållbar slamspridning, säger Ebba Siemensen. Jag vill vara med och bidra till hållbara lösningar i samhället.