Ett tydliggörande om HEMABs fjärrvärmeproduktion

På förekommen anledning vill vi kommentera den senaste tidens uppgifter i media.

Under gårdagen invigdes Absolicons solvärmepark på Högslätten och i samband med det gjordes ett par uttalanden om HEMABs fjärrvärmeproduktion och graden av fossilfrihet kring denna.

Jag vill poängtera att den produktion av Fjärrvärme som HEMAB utför är i det närmaste helt fossilfri, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Vi eldar i huvudsak med biobränsle i form av restprodukter vid skogsavverkning, det vill säga bark flis och spån. Under perioden januari-april 2020 var produktionen 99,9% fossilfri så Fjärrvärme i sin nuvarande form är helt klart en klimatsmart produkt.

Absolicon kommer med sin anläggning kunna komplettera den bränslemix vi använder på sommaren med solvärme.

Det här är en spännande anläggning som vi kommer följa med intresse, säger Tärnvik. Dels ska det bli intressant att se hur pass effektiv anläggningen är men också hur ekonomiskt fördelaktigt det eventuellt kommer bli för oss att köpa Absolicons producerade värme.

Läs mer: Fjärrvärme slår nya fossilfria rekord Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme, 0611-55 75 40 Länk till annan webbplats., marcus.tarnvik@hemab.se