Ett steg närmare en större biogasanläggning

I dagarna stod det klart att HEMAB beviljas 23 miljoner kronor i bidrag för en utbyggnad av anläggningen i Äland.

I maj fattade HEMABs styrelse ett inriktningsbeslut om att utöka biogasanläggningens kapacitet. En förutsättning för investeringen var att den bidragsansökan som gjordes till Klimatklivet skulle beviljas vilket nu har skett.

Det känns bra att den här pusselbiten fallit på plats, säger Jonathan Grip, chef för Utveckling och Projekt på HEMAB. Nu har vi säkrat en delfinansiering och därmed har vi kommit ett stort steg närmare i våra planer att utöka behandlingskapaciteten.

Det är Naturvårdsverket som är ägare till Klimatklivet som är ett stöd till lokala och regionala investeringar med syfte att minska utsläppen av koldioxid.

Att ta hand om insamlat matavfall och producera ett drivmedel som är fossilfritt är ett klokt sätt att ta tillvara våra resurser och sluta det lokala kretsloppet, säger Jonathan. Får vi fler att välja fordonsgas framför bensin och diesel har vi kommit en bra bit på väg i arbetet med att minska våra utsläpp.

En lösning för framtiden

En utbyggnad av anläggningen skulle kunna innebära att HEMAB och Härnösand blir ett regionalt nav för behandling av matavfall. Sedan tidigare hanteras matavfallet från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik i Äland men med en tredubblad kapacitet som utbyggnaden skulle innebära, kan dialogen med ytterligare kommuner intensifieras.

Det kommer krav på att alla Sveriges kommuner ska erbjuda ett system för separat insamling och biologisk behandling av matavfall, säger Jonathan Grip. Nu ser vi till att möjliggöra för fler kommuner att lösa den nöten genom att nyttja vår anläggning vilket känns som en bra lösning för framtiden.

Härnäst väntar en hemställan hos Kommunfullmäktige om att godkänna investeringsbeslutet samt beviljan om kommunal borgen. Därefter kan projektet på allvar påbörjas och de första spadarna sättas i marken.

Kontakt

Jonathan Grip, chef Utveckling och projekt, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se