Ett sambyggnadsprojekt i Antjärn med framtidens tjänster

I slutet av maj inleder vi arbetet med att vädersäkra elledningarna sträckan Kittjärn-Antjärn.

Vårt projekt med att vädersäkra elnätet, det vill säga att gräva ned och isolera högspänningsledningar börjar närma sig sitt slut och när turen hade kommit till sträckan Kittjärn-Antjärn fanns möjlighet att även samförlägga fram till ServaNets eventuella kundanslutningar i Antjärn

I det här arbetet kommer vi, förutom vårt egna elarbete, göra arbeten med att ansluta kunder till ServaNet vilket innebär att marken förhoppningsvis bara behöver grävas upp vid ett tillfälle vilket leder till ett mer hållbart arbete både vad gäller ekonomi och miljö, säger Magnus Eriksson, entreprenadchef på HEMAB.

Totalt är det en sträcka på fem kilometer som ska grävas ned vilket i sin tur kommer innebära ännu säkrare elleveranser för de boende i området. Elarbetena beräknas vara klart i månadsskiftet oktober/november.

Stora delar av arbetet kommer att ske efter vägar och därför uppmanar vi till försiktighet och hänsyn för vår personal som kommer befinna sig där.

Schaktenterprenör kommer att vara Härnösands schakt och trädgårdsanläggningar (HSTA).

VIll du ha mer information om fiberprojektet? Vänligen besök ServaNets webbsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Magnus Eriksson, HEMAB, 070- 188 50 77, magnus.eriksson@hemab.se
Peter Nordén, ServaNet, 070-370 69 59, peter.norden@servanet.se
Jan Norberg, HSTA, 070-280 85 15, jan.norberg@hsta.se

Kartbild över grävområdet

Den rosa linjen visar var grävarbetet sker.