Ett besök på kraftvärmeverket

Det fixas, lagas och fejas på HEMABs kraftvärmeverk inför vintern

Även om det under sommarhalvåret är ett betydligt lägre tryck på fjärrvärmesystemet är det ändå full fart just nu på kraftvärmeverket på Varvsallén. Det pågår en så kallad revision - ett årligt stopp då det utförs inspektioner och reparationer av verkets system. Även delar man misstänker inte kommer att hålla hela driftsäsongen byts nu ut. HEMABs underhållschef Örjan Sverker tar oss med på en rundvandring:

- Många av processenheterna har regelbunden service som faller ut med olika intervall. Till exempel turbinen får service var femte år, och varannan gång utförs en mer djupgående genomgång – vilket sker i år. Så stora pannan och turbinen står stilla under revisionen men våra två mindre pannor klarar utan problem av att förse våra kunder med fjärrvärme denna årstid.

Restprodukt från skogsbruket blir bränsle

Vi står vid en stor hangarliknande byggnad där spån, flisor och bark ligger som grova sanddyner längs ena väggen. En hjullastare passerar oss och lyfter upp ett stort lass i sin skopa.

- Här förvarar vi materialet som ska förbrännas för att skapa fjärrvärme och el. Det är alltså verkets bränsle - till allra största del restprodukter från skogsbruket, men det är även ris, sly och grenar som privatpersoner lämnar på vår risplan här, berättar Örjan.

Förbränning, skorstenar och rök, ja vid en första anblick kan det kanske upplevas som ett mindre hållbart alternativ - men faktum är att avverkningsrester som bränsle har ett betydligt mindre klimatavtryck jämfört med fossila alternativ eftersom skogen redan ingår i det naturliga kretsloppet. Örjan fortsätter:

- Jag tycker det är en fantastiskt process att vi genererar både värme och energi genom att nyttja ett naturligt material som annars skulle gå till spillo.

Bränsletransporten effektiviseras

Vi går vidare till en hög byggnad som ser lite ut att vara ett tempel hämtat från en futuristisk version av Inkariket. Byggnaden är normalt full av brännbart trämaterial - men nu lyser endast några gnistor och svetslågor upp den tomma byggnaden.

- Det här är mellanlagret. Vi har ibland problem med att bränslet fastnar så nu utför vi förbättringar för att transporten ska gå smidigare, berättar Örjan.

Vid nästa anhalt är det också full aktivitet. Stora kraftiga kedjor ligger uppradade på asfalten för att monteras i långa transporttrummor.

- Trummorna kallas skraptransportörer och matar bränslet vidare till pannorna för förbränning. Vi reparerar dess kedjor och skrapor för att även här optimera den vidare matningen.

Ånga ger elektricitet

Örjan pekar längs en av de långa skraptransportörerna upp mot den stora huvudbyggnadens tak - och några hissturer och många trappsteg senare står vi högst upp på pannhuset och tittar i motsatt riktning. Med en fantastisk vy över Härnösand och havet förklarar Örjan att bränslet nu har nått sin slutdestination och ska förbrännas. Värmen får en stor behållare med vatten att koka - och ångan som bildas leds under högt tryck till turbinhallen.

- Ångan får turbinen att snurra. Generatorn är kopplad till turbinen och börjar alstra elektricitet, förklarar Örjan. Inne i turbinhallen visar han ett enormt metallskal i vilken generatorns rotor egentligen ska ligga:

- En del av servicen är att man rengör rotorn. Det görs med ultraljud hos Siemens i Tyskland, men tyvärr tappade de rotorn under processen där och den skadades. Det gör att vi får en försenad uppstart av elproduktionen på några veckor vilket så klart är olyckligt med tanke på de höga elpriser som råder för dagen.

Fjärrvärme - ett smart och prisvärt alternativ

Av den totala energin som förbränningen ger så går ungefär en tredjedel till att generera el och resten till fjärrvärme. Ångan transporteras vidare till en kondensor och värmer upp fjärrvärmevattnet som går ut till anslutna fastigheter i Härnösand och värmer effektivt både hushåll och dess varmvatten. För att inte slösa bort någon resurs förs sedan fjärrvärmevattnet som svalnat tillbaka till verket för att kyla ner rökgaserna. Då bildas mer ånga som används för att värma mer fjärrvärmevatten - en process som gör att vi får ut ytterligare cirka 20 procent energi ur förbränningen av avverkningsresterna.

Även om denna rundvandring på HEMABs kraftvärmeverk må vara över för oss är det fortsatta kontroller och förbättringar som gäller för Örjan och hans kollegor ett tag till:

- Men snart har vi och våra entreprenörer avslutat arbetet med revisionen och ställt klart för att leverera klimatsmart fjärrvärme och förnybar, lokalt producerad el åt Härnösands invånare under ännu en högsäsong!

Vill du veta mer om kraftvärmeverket och fjärrvärme? Klicka här

Kontakt

Örjan Sverker, underhållschef, orjan.sverker@hemab.se

Vy över kraftvärmeverket

HEMABs underhållschef Örjan Sverker

HEMABs underhållschef Örjan Sverker

Det finslipas både bildligt och bokstavligen på kraftvärmeverket

Det finslipas både bildligt och bokstavligen på kraftvärmeverket

Skraptransportörer som leder bränslet upp till pannorna

Skraptransportörer som leder bränslet upp till pannorna

Generatorn genomgår en grundlig service

Generatorn genomgår en grundlig service

Locket till rotorn - som just nu rengörs och repareras i Tyskland

Locket till rotorn - som just nu rengörs och repareras i Tyskland