En livscykelanalys av biogasproduktionen

Just nu genomförs ett exjobb hos oss med detta tema.

Marcus Öhlén studerar till civilingenjör med inriktning energi, miljö och management vid Linköpings universitet och under den här terminen genomför han sitt examensarbete hos oss.

Jag ska titta på HEMABs biogasproduktion ur ett livscykelperspektiv, säger Marcus. Det innebär att jag ska undersöka vilken miljöpåverkan produktionen har och göra en beräkningsmodell utifrån det.

Marcus, som är bördig från Nordingrå i Kramfors, valde att med fru flytta upp tillbaka till hemtrakterna för den sista terminens studier.

Jag ville gärna göra mitt exjobb i Härnösand och hittade det här erbjudandet via HEMABs hemsida, säger Marcus. Den första tiden här har verkligen varit positiv med bra handledning och hjälp av personalen så jag är supernöjd så här långt.

Arbetet har nu pågått i några veckor och har inledningsvis bestått av planering och datainsamling. I juni ska resultatet presenteras men redan nu går det att dra vissa slutsatser.

Min uppfattning är att biogas kommer spela en viktig roll i energisystemet framöver, säger Marcus Öhlén. HEMABs satsning på anläggningen i Äland känns därför som ett klokt beslut som ligger rätt i tiden.

Vill du veta mer om vilka exjobb vi har?

Här hittar du en förteckning över vad vi söker just nu. Länk till annan webbplats.

Marcus Öhlén på sitt kontor.

Den blivande civilingenjören Marcus Öhlén har styrt kosan hemåt och återfinns det närmaste halvåret hos oss.