En kolfilteranläggning växer fram

När man hör ordet ”filter” tänker nog de flesta av oss på en liten silduksförsedd tillsats men den nya kolfilteranläggningen är något helt annat.

Byggytan är 16x26 meter i tre plan och inrymmer sex stycken filter med en kapacitet på 450 kubikmeter vattenflöde per timme tillsammans. Det handlar alltså om en stor huskropp som nu dockats i det befintliga vattenverket på Tallvägen.

Här kommer allt dricksvatten passera när anläggningen är färdig, säger Anders Byström, projektledare. Vi följer tidplanen och fortsätter det som planerat kommer anläggningen att driftsättas till hösten med en succesiv igångkörning av filteranläggningen.

Ett säkrare vatten

Huvudsyftet med den nya anläggningen är inte en förbättrad smakupplevelse i första hand utan handlar snarare om en säkerhetsfråga. Klimatförändringar med höjd medeltemperatur, extremare skiftningar i vädret och risken för vattenburna smittor är utmaningar som varje dricksvattenproducent står inför. Med kolfilter som ett ytterligare reningssteg minimeras dessa risker och bieffekten blir dessutom ett godare vatten.

Den nya anläggningen går dessutom att koppla förbi vilket gör att vi har redundans i verket i form av den tidigare reningen, säger Åke Gavelin som är driftchef på Vattenverket. Skulle det mot förmodan hända något i kolfilteranläggningen kan vi alltså på ett enkelt sätt backa tillbaka och leverera vatten på samma sätt som förut. Det bidrar ju ytterligare till säkerhetstänket..

Bra samarbete

Nu återstår att få ihop alla vattenvägar genom rördragning och VVS-arbete. JASAB är totalentreprenör och de allra flesta underentreprenörerna är lokala företag.

Det här projektet är väldigt roligt att jobba i, säger Anders Byström. Vi har ett tätt samarbete med totalentreprenören som fungerar jättebra och trots situationen med Coronaviruset har allt flutit på så här långt. Jag har aldrig själv deltagit i ett projekt av det här slaget tidigare så det är också väldigt utvecklade på ett personligt plan.

Kontakt

Anders Byström, Projektledare, anders.bystrom@hemab.se, 070-356 69 1

En stor byggnad med en dörröppning.

Kolfilteranläggningen på Tallvägen

Anders Byström iförd hjälm och varseljacka står böjd över ritningar.

Det är många komponenter i anläggningen. Anders Byström studerar ritningarna.

Långa rör som ligger i en hög.

En rörande illustration över en del av materialet som används.