En dagsrapport från reningsverket i Norrstig

Här följer en sammanfattande lägesbild över dagens arbete vid brandplatsen.

Under dagen har arbetet med att återställa funktionaliteten vid Norrstigs reningsverk pågått med febril aktivitet. Samtidigt har polisen genomfört sin tekniska undersökning och lämnat platsen. De ber om allmänhetens hjälp med iakttagelser i och kring tidpunkten för branden, det vill säga vid 06-tiden den 15 juni. Brandplatsen har på grund av olycksrisk beträdandeförbud och är därför instängslad.

Vi har idag beställt en temporär lösning med rening vilket beräknas levereras under nästa vecka. Det blir som ett temporärt reningsverk som kommer sättas upp vid den tidigare platsen. Innan dess att vi kan etablera bygget av detta behöver platsen saneras och iordningsställas vilket kommer ske så skyndsamt som möjligt.

Fram tills dess kommer vi fortsätta använda oss av tankbilar som suger upp spillvatten i Norrstig och transporterar det vidare till reningsverket vid Kattastrand. Detta gör att miljökonsekvensen mildras.

Fortsatt råder vi våra kunder att i möjligaste mån minska belastningen på avloppsnätet i området Älandsbro/Norrstig för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se