Elsäkerhetsverket genomför tillsyn den 29 mars

Detta med anledning av orsakerna som presenterades till skyddsstoppet som lades den 20 december 2021.

Myndigheten låter meddela att de blivit kontaktade av Arbetsmiljöverket och att de planerar sitt tillsynsbesök till den 29 mars. Vid besöket kommer man bland annat titta på regelefterlevnad och dokumentation utifrån den oro som vår personal givit uttryck för vid skyddsstoppet.

- Vi välkomnar det här tillsynsbesöket, säger Lena af Geijerstam Unger, VD. Det är bra att få en ordentlig genomlysning, utöver våra egna, av en extern part för att eventuellt hitta ytterligare förbättringar i våra rutiner.

Tillsynsbesöket sker fysiskt på plats i HEMABs lokaler och både representanter från ledning och skyddsorganisationen kommer delta. Du hittar tillsynsbrevet från Elsäkerhetsverket här Pdf, 171 kB..

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, VD, lena.afgeijerstamunger@hemab.se