Elpriskompensation till våren

Den elpriskompensation som riksdagen beslutade om den 24 februari, som stödåtgärd för de höga elpriserna, kommer att betalas ut lika över hela landet.

Beroende på förbrukning så finns det en fastställd skala som ersättning kommer betalas ut efter.

Vilka kan få ersättning?

Elpriskompensationen gör ingen skillnad på var i landet man bor, eller om man bor i lägenhet, villa eller radhus. Hushåll med en förbrukning från 700 kWh per månad till 2000 kWh per månad kan få ersättning utifrån den modell som tagits fram (se tabell nedan).

Vad händer nu?

Från och med den 15 mars 2022 kommer elnätsbolagen kunna ansöka hos Kammarkollegiet om elpriskompensationen för sina kunder. Därefter kommer Kammarkollegiet att betala ut medlen till elnätsbolagen, för fortsatt vidareutbetalning till hushållen genom kreditering på kundens fakturor.

Kompensationen gäller för december 2021, januari 2022 och februari 2022. Just nu förbereder vi genom att uppdatera vårt ekonomisystem för att vi ska kunna hantera ersättningarna, samt ta fram data för perioderna december 2021 och januari 2022. Målet är att senast kunna börja betala ut ersättningen på fakturan för maj. För att förenkla för både oss och våra kunder planerar vi i nuläget att kreditera en månad per faktureringsmånad.

Du som kund behöver inte göra någonting för att få den ersättning du har rätt till.

Läs vanliga frågor och svar gällande elpriskompensationen på Regeringens webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas Nyberg, Chef Affärsservice, 0611-555 75 00, jonas.nyberg@hemab.se