Elever lär sig om yrkeslivet - på distans

Eleverna vid Yrkeshögskolan i Härnösand är nu på sin första praktikperiod, Lärande i Arbete (LIA). Och YH eleverna från Sundsvall kommer strax på sin andra LIA period. I rådande läge sker allt på ett anpassat sätt digitalt på distans.

HEMAB har under veckorna 49 till 51 tre elever hos sig från utbildningen Driftingenjör Elkraft vid Heta Utbildningar i Härnösand.

- Syftet med praktiken är att förbereda eleverna för sina kommande yrkesroller och vad som väntar dem där, säger Kryzze, driftingenjör och handledare. Att vara flexibel och anpassningsbar är en bra egenskap hos en framtida medarbetare och det är ju något de verkligen får prova på nu i pandemitider.

Eleverna har fått frågor att besvara under sin praktik. Hur de letar fram dessa svar är lite upp till dem själva och den egna kreativiteten. På så vis kommer de att lära sig om arbetet och om arbetslivet.

- De kommer att behöva ta många olika kontakter inom företaget för att hitta svaren på sina frågor så efter dessa veckor kommer de ha lärt sig en hel del och förhoppningsvis haft en rolig LIA-praktik trots att de inte kunnat vara på besök hos oss, säger Kryzze.

Även elever inom Vatten och Miljöteknik har LIA på distans

HEMAB samarbetar även med kvalificerade yrkesutbildningar som Blue Peak i Sundsvall bedriver i form av den värdefulla utbildningen inom Vatten- och miljöteknik. Deras andra praktikperiod som strax ska starta sker även den på distans.

- Här har eleverna fått en riktig utmaning, säger processtekniker Johnny Forsberg på HEMABs avloppsreningsverk. De ska agera besiktningsman och genomföra en fullständig fast fiktiv periodisk besiktning för utvalda avloppsreningsverk i Härnösand. På grund av rådande pandemi måste arbetet bedrivas på distans vilket kommer ställa stora krav på elevernas driftighet för att lyckas i sin inhämtning av data och sedan även rapportskrivning.

Efter genomförd LIA-praktik ska eleverna veta om verksamheten på reningsverket uppfyller gällande tillstånd, förordningar och föreskrifter.

Kontakt

Andreas Einarsson, skolsamverkan, 070-657 75 26, andreas.einarsson@hemab.se

Skärmbild på olika personer som har ett Skypemöte digitalt

De tre eleverna från Yrkeshögskolan i Härnösand; Måns, Jean Claude och Elias som just nu genomför sin LIA praktik hos oss på HEMAB. Här under handledning av Kryzze på elnät vid HEMAB samt deras handledare på Heta Utbildningar i Härnösand. Foto: HEMAB.