Efter oljeläckaget – intern utredning i tidigt skede

Efter tillbudet på Kraftvärmeverket den 12 oktober med oljeläckage som följd sker nu en intern utredning för att identifiera orsaker till händelsen och åtgärder för att motverka framtida händelser av liknande slag.

Utredningen är i ett tidigt skede och det finns fortfarande ett antal frågor att besvara. Det vi har kunnat konstatera så här långt är att vi fick ett läckage från en oljepump där en mekanisk tätning slutade fungera. Vi har idag inget exakt svar på hur detta kunde ske utan det fortsätter vi utreda.

Kunskap som kommer komma till nytta

Vi utför ett systematiskt underhåll på alla delar av vår anläggning där vi gör en daglig rondering och bedömningar av nödvändiga underhållsinsatser. Vi har olika typer av larm i anläggningen, bland annat i den oljeavskiljare som blev mättad vid läckaget, men dessa har inte varit tillräckliga för att vi skulle ha kunnat vidta åtgärder direkt.

För att vi ska få svar på vad vi kan göra för att motverka händelser av det här slaget krävs att vi utför en noggrann utredning där vi kan dra slutsatser för att vidta åtgärder framåt. Den kunskap vi skaffar oss där kommer vi sedan naturligtvis dra nytta av i i andra delar av verksamheten.

Fortsatta saneringsarbetet

Sedan kvällen för tillbudet har HEMAB varit både Räddningstjänst och Kustbevakning behjälpliga. Vi har tillsammans arbetat med att länsa in de synliga oljemängderna för att därefter med sugbil suga upp oljan. Sedan ett par dagar tillbaka är saneringsarbetet överlämnat till oss och vi kommer göra en inventering längs stränder för att se om det finns ytterligare olja att plocka upp. Vi har fått ett antal zoner att jobba med men nu ber vi också allmänheten om hjälp att berätta för oss om man hittar oljeansamlingar.

Vad kan jag göra?

Om du påträffar oljefläckar, klumpar eller annat vill vi att du använder det här formuläret. Länk till annan webbplats., som du också når via startsidan. Där anger du dina kontaktuppgifter, var oljan påträffats och en beskrivning hur det ser ut på platsen. Du har även möjlighet att bifoga en bild vilket underlättar för oss i vårt priorteringsarbete.

Du kan även ringa till vår Kundservice på 0611-55 75 00 så tar de dina uppgifter vidare.

Dina iakttagelser kommer sedan lämnas till vår saneringsledare som planerar hur insatsen att plocka upp det du påträffat kommer gå till.

Läs mer: Allvarligt tillbud vid Kraftvärmeverket

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se