Effektiv läcksökning med ny teknik

Nya metoder och tekniker utvecklas hela tiden, som vi kan ha nytta av i våra verksamheter på HEMAB. Den senaste i raden av innovativa lösningar fick vi och våra kunder glädje av senast i fredags när vi snabbt och effektivt kunde lokalisera en vattenläcka och åtgärda den innan den orsakade skada.

Våra nya vattenmätare med inbyggd akustisk läckagedetektering kan höra ljud i ledningarna och med det medföljande programmet Leak detector sortera ut de mätare som indikerar höga ljud. Ju fler mätare vi får ut desto lättare blir det att ringa in var läckan är.

- Denna gång såg vi att en särskild mätare indikerade väldigt högt ljud så vi åkte dit och lyssnade på ventilen och fick då höra att det mycket riktigt var en läcka, säger Fredrik Estman, Rörnätsansvarig på affärsområde Vatten.

I vanliga fall åker Fredrik och hans kollega Emil runt och felsöker nätet i förebyggande syfte, för att hitta läckor innan de ställer till problem. Det är tidskrävande och ibland kan det visa sig att en misstänkt läcka inte var någon läcka efter att vi grävt upp och kontrollerat.

- Vi kan ha misstankar om en läcka, men när vi kommer dit så visar det sig inte vara något. Och ibland är det tvärt om, att det har funnits synliga tecken på en läcka i form av vatten på marken till exempel, men det har hunnit sjunka undan innan vi kommer dit. Det är ganska frustrerande och tidskrävande, konstaterar Estman.

Enklare med exakt lokalisering

Med denna teknik kan vi mer precist och korrekt upptäcka en läcka och åtgärda den. När läckan är upptäckt med hjälp av detekteringen, behöver vi veta exakt var den finns och det får vi veta med hjälp av en korrelator.

- Vi kopplar in en manick som kallas korrelator på ventilen före och efter läckan för att få veta exakt var på ledningen läckan sitter. Idag kunde vi på detta sätt se att läckan satt mitt på ledningen, konstaterar Estman.

En fördel för hela VA-kollektivet, det vill säga våra kunder, är att vi med denna metod får minskat vattensvinn. Med minskat vattensvinn behöver vi använda mindre kemikalier till vattenreningen och det blir lägre energiförbrukning i och med att pumpar inte behöver gå lika hårt.

- Det känns bra att vi kan upptäcka läckor snabbare nu. Av så väl ekonomiska som arbetsmässiga skäl, men även av miljöskäl. I dessa tider med låga grundvattennivåer är varje liten droppe vatten som kan räddas viktig. Det känns bra att kunna bidra till det med ny teknik, säger Fredrik Estman.

Kontakt

Fredrik Estman, Rörnätsansvarig Vatten, 072-248 08 13, fredrik.estman@hemab.se

Ett litet hål som kunnat orsaka stor skada om det inte lagats

Läckan är lagad, snabbt och effektivt med Leak detector

Med Leak detector upptäcks en läcka genom att ljud uppfattas och indikerar i systemet var läckan finns