Earth hour hela veckan lång

Lördag den 27 mars släcker vi ned men det finns fler aktiviteter i veckan.

Earth Hour är ett tillfälle att släcka ljuset under en timme, för att påminna sig själv och varandra om att vi drastiskt behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. På uppdrag av Härnösands kommun släcker vi ned gatubelysningen i tätorten och på Vårdkasen under en timma mellan klockan 20.30-21.30.

Utöver detta sker digitala aktiviteter och webinarier. Du hittar hela programmet på Härnösands kommuns webbsida Länk till annan webbplats.. Delta gärna och lär dig mer om hur du kan minska din klimatpåverkan och bidra till en bättre miljö!

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se