Din åsikt är viktig för oss - ta chansen att påverka

Nu genomför vi en kundundersökning (NKI, Nöjd Kund Index) med hjälp av ett externt undersökningsföretag, Netigate AB. Undersökningen sker via e-postenkäter till ett urval av våra kunder.

Syftet med undersökningen är att samla ihop och värdera våra kunders omdömen och upplevelser av HEMAB som företag och de tjänster vi erbjuder.

Resultatet av vår NKI-mätning är en viktig del av vårt fortsatta kvalitetsarbete så vi håller tummarna att vi får hjälp av alla kunder som får e-postenkäten så vi får en bra statistik, säger VD på HEMAB Lena af Geijerstam Unger. Undersökningen utförs av en oberoende part, företaget Netigate AB. Resultaten ska vara klara i juni och kommer att hjälpa oss att ta reda på vad vi kan utveckla och förbättra.

Ta chansen att påverka

Om du är en av de utvalda att delta i undersökningen kommer du få ett e-postmeddelande med en länk till en web-baserad undersökning. Undersökningen är anpassad att kunna göras smidigt via både dator och mobiltelefon och du är helt anonym. Avsändare av mailet är undersökningsföretaget Netigate AB och adressen kommer att vara: Kundenkät 2020 HEMAB via Netigate <survey@netigate.se>

Även om du inte får ett e-postmeddelande om att delta i undersökningen är du alltid välkommen att när som helst ställa frågor till oss eller lämna synpunkter. Vi finns på Facebook, Instagram, Linkedin och Messenger med flera kanaler. Under rubriken "Kontakta oss" här på vår webbsida hittar du även kontaktuppgifter för e-post eller telefon.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd, lena.afGeijerstamUnger@hemab.se, 0611-55 75 10

Andreas Einarsson, Kommunikations- och marknadsstrateg, andreas.einarsson@hemab.se, 0611-55 75 26

Bild på tangentbord med knappar där två knappar är annorlunda, nämligen tumme upp och tumme ner.

Tack för att du som är utvald och fått en inbjudan att delta i undersökningen verkligen tar dig tid. Det uppskattas mycket av oss.