Din åsikt är viktig för oss - ta chansen att göra din röst hörd!

Nu genomför vi en kundundersökning (NKI, Nöjd Kund Index) med hjälp av ett externt undersökningsföretag, Netigate AB. Undersökningen sker via e-postenkäter till våra kunder.

Vartannat år genomför HEMAB en stor kundundersökning för att ta reda på vad kundernas uppfattning om bolaget är och hur verksamheten kan justeras eller vässas för att bättre svara upp mot förväntan. Nu har det blivit dags igen och inom kort kommer du som kund med registrerad e-postadress få ett mail med undersökningen.

Det är väldigt viktigt att vi får in så många svar som möjligt för att skapa ett bra underlag som vi kan använda oss av i vår strävan att bli ännu bättre, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Våra kunders åsikter är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete så jag hoppas att man tar chansen att göra sin röst hörd.

Kortare och snabbare att besvara

Nytt för denna gång är att undersökningen är kraftigt bantad och därför inte tar mer än ett par minuter att besvara.

Vi fick feedback på att den föregående undersökningen var alldeles för omfattande och krånglig och därför har vi valt att lyfta ur de verksamhetsspecifika frågorna och hålla undersökningen mer allmän, säger Fredrik Olsson. Vi kommer istället göra separata mätningar inom våra verksamhetsområden men det återkommer vi till under hösten.

Enkäten kommer skickas ut den 27 april och sista svarstid är satt till 15 maj. Avsändare på e-postmeddelandet med enkäten är survey@netigate.se och i ämnesraden kommer det stå "Kundundersökning från HEMAB - din åsikt är viktig för oss!". Undersökningen är anpassad att kunna besvaras smidigt via både dator och mobiltelefon och du som svarar är helt anonym, så länge du inte uppger annat och vill komma i kontakt med oss via enkäten.

Jag vill på förhand rikta ett stort tack till alla som väljer att delta, avslutar Fredrik Olsson.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 0730-89 30 69, fredrik.olsson@hemab.se