Det våras för examensarbeten på HEMAB

Under våren och fram till sommaren är det fyra studenter som gör sina examensarbeten på HEMAB. De så kallade exjobbarna får chansen att både fördjupa sig inom ett specifikt område samt ta ett steg ut i branschen och knyta kontakter.

En av exjobbarna är Rudolfina Jakobsson. Hon läser till civilingenjör på Umeå universitet med energiteknisk inriktning – och hon har tittat på effektiviseringar inom biogas.

- Jag ville jobba med något som gynnar miljön och samhället, något hållbart. Att vi byter ut fossila bränslen känns otroligt viktigt, och just biogas är ett fantastiskt alternativ då det framställs av en restprodukt, berättar hon.

Smart nyttjande av överskottsvärme

Inför examensarbetet fick hon tips om HEMABs biogasanläggning med en produktion som redan nu är en del av flera kretslopp och cirkulära ekonomier. Rudolfina har bland annat undersökt möjligheterna att skapa ännu ett sorts kretslopp inom själva biogasproduktionen:

- Idag värmer man upp substratet till 40 grader innan det kommer till rötkammaren och bildar biogas. Resterna efter rötningen är dock varmare, runt 60 grader. Den överskottsvärmen bör kunna användas till uppvärmningen i början av produktionskedjan för att ytterligare spara resurser, förklarar Rudolfina.

Power2X och energilagring i vätgas

Att ta tillvara – och framför allt lagra – energi är ett hett ämne och något som en annan exjobbare, Tina Johansson, har arbetat med under våren. Hon studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall och har fokus på något som kallas Power2X.

- Elektricitet måste normalt användas direkt när den producerats, och det är ju inget problem när man använder energikällor där man har möjlighet att enkelt reglera produktionen utifrån aktuellt behov. Med vindkraft är detta en utmaning för ibland blåser det jättemycket när elkonsumtionen är låg och vissa dagar är det precis tvärtom. Därför är det viktigt att man får fram teknik för att spara producerad energi från vindkraften – och det jag tittar på är lagring i form av vätgas, berättar Tina.

Lokal produktion av vätgas och biogas - en trygghet

Tina beskriver en skakig omvärld med krig och osäkra leveranser av naturlig gas och olja. En ökad lokal produktion av både vätgas och biogas skulle kunna göra oss mindre sårbara för händelser runt om i världen.

- Men man kan inte bara producera en massa gas - man måste även noga planera vad den ska användas till. Det kommer såklart innebära stora anpassningar av infrastrukturen men det finns otroligt många långsiktiga vinster i att göra oss mindre beroende av importerat bränsle, förklarar Tina.

Fördelar för HEMAB

Både Rudolfina och Tina tycker samarbetet med HEMAB har varit givande och lärorikt med snabba återkopplingar. Studenternas handledare Anders Lundgren - Energistrateg på HEMABs utvecklingsavdelning - ser stora fördelar med att ta emot exjobbare:

- Vi har ständigt nya intressanta områden att utvärdera och även problem att lösa. Att vi dessutom kan bidra till utbildningssystemet, ökad kompetens och knyta viktiga kontakter för framtiden är otroligt värdefullt, konstaterar han.

Redovisningarna närmar sig med stormsteg och vi önskar alla studenterna stort lycka till med slutspurten!

Kontakt

Anders Lundgren, Energistrateg Utveckling, 072-229 39 55, anders.lundgren@hemab.se

Rudolfina Jakobsson, student på Umeå universitet

Tina Johansson, student på Mittuniversitetet i Sundsvall

Slutspurt med examensarbete kan kräva en och annan kopp kaffe