Bygget av ny balanläggning påbörjat

Efter branden på Jaktstigen i maj 2020 har arbetet pågått med att planera för en ny balanläggning. Efter projektering och upphandling är nu arbetet äntligen igång!

Den nya anläggningen byggs så att den rymmer hela hanteringen, så både både löst material och balat material kommer att förvaras inomhus.

- Målet är att inte ha något balningsmaterial alls utomhus, varken löst eller balat. Det kommer att skapa bättre arbetsmiljö och det kommer även göra att nedskräpningen runt anläggningen minskar betydligt, säger Marcus Håll, Teknisk projektledare på HEMAB.

Bättre anpassad anläggning

Den gamla balningsmaskinen var mer till för att sortera material, vilket gjorde att materialet behövde förkrossas. Nu blir anläggningen bättre anpassad utifrån de förutsättningar som nu råder i vår verksamhet.

- Det kommer att bli materialfickor för kartong, wellpapp och plast, vilket är de material vi balar på Jaktstigen. Den nya balningsmaskinen är också bättre anpassad och kräver ingen förkrossning, vilket också skapar bättre förutsättningar, konstaterar Marcus Håll.

Startskottet har gått för markarbetet, vilket påbörjades i fredags den 27/8. Under arbetet med balanläggningen förs dialog med en brandkonsult för att säkra att vi uppnår de krav som finns för anläggningen, som beräknas vara i drift till årsskiftet.

Kontakt

Marcus Håll, Teknisk projektledare HEMAB, 073-813 63 78, marcus.hall@hemab.se

Startskottet har gått för markarbetet. Anläggningen beräknas vara i drift till årsskiftet 2021/2022.