Brist på halvledare försenar elmätarbyten

De elmätarbyten som planerats för 2022 är försenade på grund av bristen på halvledare. I nu läget väntar vi en preliminär leverans av elmätare i slutet på september.

De smarta elmätarna, som kan fjärravläsas och som kan kompletteras med en så kallad HAN-port, är eftertraktade av våra kunder och vi har jobbat på i hög takt för att byta ut alla elmätare enligt plan. Pandemin och kriget i Ukraina har dock satt käppar i hjulen även för oss, då våra leveranser av nya mätare har uteblivit.

- Vi ser en stor efterfrågan på framför allt HAN-portar, som gör att du som kund bland annat kan ha koll på din elbils-laddning i en app i telefonen, säger Erik Gradin, Mätartekniker på HEMAB. Men för att kunna installera en HAN-port krävs vår nya elmätare. Det är dessa det tyvärr är brist på just nu på grund av det rådande världsläget.

Alla mätare bytta senast 2025

Regeringen fattade 2018 beslut om att alla elmätare i Sverige ska uppfylla vissa funktionskrav, som ska ge kunden bättre verktyg för att vara aktiv på elmarknaden och samtidigt trygga en säkrare drift av elnäten. Alla elmätare ska vara utbytta senast 2025 och vi ligger bra till. I nuläget är det Haga-området på fastlandet, samt Härnön som väntar på att få nya mätare installerade.

- Vi blir såklart lite försenade på grund av bristen på elmätare, men vi har god marginal att hinna byta alla mätare innan 2025, konstaterar Erik Gradin.

HAN-port komplement till nya mätare

Den så kallade HAN-porten är alltså en kompletterande del som går att köpa från oss på HEMAB och installeras av dig som kund i den nya elmätaren. Vi på HEMAB behöver dock aktivera den för att den ska fungera.

- HAN-porten säljer vi separat och har man en ny elmätare utan HAN-port så går det bra att komplettera med en sådan. Dessa har vi tillgängliga, så det är bara att kontakta oss, säger Erik. Men som sagt, har man en gammal elmätare är det tyvärr inte möjligt att komplettera med en HAN-port. Då måste man vänta tills vi har installerat den nya mätaren.

Kontakt

Erik Gradin, Mätartekniker, 0611-55 75 00, erik.gradin@hemab.se