Breddad möjlighet att söka vindkraftpengar - nu hela kommunen

När de två vindkraftverken på Vårdkasen byggdes 2012 fattades beslut om avsättningar av pengar till satsningar på det rörliga natur- och friluftslivet i området. I och med bygget av de två nya verken på Spjutåsberget har området utvidgats till hela kommunen.

Tidigare har det geografiska målområdet för vindkraftpengarna varit Vårdkasen, men i och med bygget av de två nya verken på Spjutåsberget har detta utvidgats. Nu är det hög tid för föreningar och organisationer att söka.

- Spjutåsberget är i dagsläget inte ett lika utpräglat friluftsområde som Vårdkasen, så därför har vi nu öppnat upp dels för andra angelägna allmänna intressen i området och dels att satsningarna nu kan omfatta hela Härnösands kommun, jämfört med tidigare period, 2014-2019, då det handlat om enbart Vårdkasenområdet. Men angelägna satsningar i nära anslutning till respektive vindkraftsanläggning ska fortfarande prioriteras, konstaterar Andreas Einarsson, Chef för Kommunikation och marknad på HEMAB.

Vilka kan ansöka?

Föreningar eller organisationer med uppenbart icke vinstdrivande intresse kan ansöka om Vindkraftpengar. Tänkbara satsningar kan handla om tillskapande av nya attraktioner, ökad tillgång och tillgänglighet till natur och friluftsupplevelser, evenemang, social hållbarhet, kulturhistoria, kommunikation eller kunskapshöjande aktiviteter. Ansökan görs via www.hemab.se/vindkraftpengar senast 30 april.

Tidigare satsningar med vindkraftpengar

Sedan starten 2012 har flera goda exempel och bra satsningar kommit till stånd helt eller delvis tack vare dessa öronmärkta pengar.

- Med hjälp av vindkraftpengarna har vi varit med och bidragit till bland annat uppskyltning av friluftsområdet på Vårdkasen, något som alla får glädje av som vistas i området, konstaterar Andreas Einarsson, Chef för Kommunikation och marknad på HEMAB. Andra satsningar är till exempel anläggning av en belyst hinderbana med utegym som Härnösands OK ansökte om bidrag till och anläggandet av en downhill-bana för mountainbike som Härnösands Cykelklubb tillsammans med Härnösands Alpina ansökte om bidrag till. Vi ser fram emot att ta ställning till nya, kreativa ansökningar som gynnar många!