Brandplatsen överlämnad från Räddningstjänsten till HEMAB

Släckningsarbetet drog ut på tiden mer än beräknat, men kl 06.30 lördag 16 maj avslutades Räddningstjänstens insats.

Det tog lång tid att släcka branden vid återvinningsanläggningen på Jaktstigen. Räddningstjänsten har tillsammans med grävmaskin arbetat hela natten fram till kl 06.30 då personalen på HEMAB tog över ansvaret.

- Byggnadens tak och främre vägg har rivits för att göra släckningsarbetet möjligt genom att komma åt eldhärdar, säger Lena af Geijerstam Unger. Vi har bistått och kört släckvatten och traktorer hela natten. Förödelsen är stor, men delar av byggnaden har klarat sig. Nu bevakar vi platsen och tar hand om oredan som uppstått. På måndag påbörjar vi arbetet med analys och planering framåt.

Härnösands Kretsloppspark öppen som vanligt

Branden har inte påverkar verksamheten vid återvinningscentralen, Härnösands Kretsloppspark.

- Det är vår och det städas och röjs flitigt i hem och trädgårdar. Kunder välkomnas som vanligt till våra återvinningscentraler i stan och i Äland, säger af Geijerstam Unger.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd, 070-388 47 02, Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se

Man suger upp släckvatten från marken med slamsug

Arbetet med att ta hand om släckvatten har pågått hela natten. Foto: Irene Hedlund

Brandplatsen dagen efter den stora branden. Det är väldigt stökigt på brandplatsen. Skelett av byggnad.

Platsen på Jaktstigen i Härnösand är väldigt stökig. Nu påbörjas ett digert arbete att städa upp efter branden. Foto: Magdalena Åkerros.

Person med brandslang sprutar vatten

Eftersläckning drog ut på tiden, men nu på morgonen lördag 16 maj är räddningsinsatsen avslutad. Foto: Irene Hedlund