Brand på Återvinningen - räddningsarbete pågår

Just nu brinner det i vår anläggning på Jaktstigen.

Uppdatering kl 11:48:Räddningstjänsten är fortfarande på plats, men de gör bedömningen att läget för närvarande är under kontroll. Det farliga avfall som fanns i byggnaden har flyttats bort. Räddningstjänsten räknar med att vara på plats minst ett par timmar till.

Uppdatering kl 11:10: Nu är vägen upp till Kretsloppsparken öppen. Räddningstjänsten låter dock meddela att detta kan komma att ändras om det blir förändrade vindförhållanden och då kan vägen med kort varsel stängas igen.

Uppdatering kl 10.30: Räddningstjänsten, som är på plats med tre styrkor, låter meddela att det fortfarande brinner men gör i nuläget bedömningen att branden är under kontroll. Förutom pappersmaterialet så brinner det också i en byggnad som man nu försöker rädda, delvis. Det finns inga rapporter om personskador. Den rök som branden medför är inte giftig men allmänheten uppmanas gå in och stänga fönster och dörrar. Området är avspärrat så länge räddningsarbetet fortgår i det här skedet.

''''''

Det är kraftig rökutveckling och boende i närheten uppmanas hålla sig inomhus. Det som brinner är papper och i själva byggnaden. Kretsloppsparken har stängt grindarna tillfälligt. Räddningstjänst och polis arbetar med avspärrning och släckningsarbete pågår.

Kontakt

Andreas Einarsson, 070-657 75 26 Länk till annan webbplats., andreas.einarsson@hemab.se