Branden på Jaktstigen är under kontroll

Vid niotiden fredag 15 maj började det brinna vid vår anläggning för press och balning av återvinningsmaterial på Jaktstigen. Branden är nu under kontroll men Räddningstjänsten jobbar fortfarande med släckningsarbete.

Återvinningsmaterial i form av kartong, wellpapp och plast samt halva lagerbyggnaden där materialet förvaras har brunnit sedan i morse. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckningsarbetet pågår fortfarande.

- Nu är det främst materialet som fortfarande brinner, men till viss del även taket på byggnaden, säger Lena af Geijerstam Unger, vd, HEMAB. Taket har tjärpapp och det är den som har orsakat den svarta röken. Fordon och inventarier lyckades vi rädda med hjälp av snabba insatser hos vår personal och det farliga avfall som förvarades i byggnaden fick rökdykarna ut, säger hon.

Räddningstjänsten har fått jobba flexibelt med släckningsarbetet utifrån de förutsättningar som har varit. Eftersom det inte går att ta sig in i byggnaden för att släcka materialet på ett effektivt sätt, blir nu nästa steg att vi tar hjälp utifrån för att dra ut materialet med en längre skopa för att därefter försöka släcka det snabbare.

Inga personskador

Inga personer har skadats i branden och de materiella skadorna är begränsade till byggnaden och det återvinningsmaterial som förvarades i den. Vilka ekonomiska värden som gått förlorade i branden är ännu oklart.

- Det är en fråga vi får titta på när det akuta skedet är över. Nu måste vi låta Räddningstjänsten fokusera på att släcka, konstaterar Lena. Huvudsaken just nu är naturligtvis att ingen i personalen har kommit till skada.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd, 070-388 47 02, Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se

Vid niotiden var branden kraftigt utvecklad men Räddningstjänsten var snabbt på plats och påbörjade släckningsarbetet

Den brinnande tjärpappen färgade tidvis röken svart