Branden i reningsverket i Norrstig – en uppdatering om läget

För att mildra konsekvenserna av det som inträffat inför vi nu åtgärder.

Vid 06-tiden i morse den 15 juni larmades vi om en brand i det reningsverk som renar spillvattnet för 1 200 kunder i Älandsbro-området. Räddningstjänsten var snabbt på plats och det kunde konstateras att släckningsarbetet försvårades utifrån de kemikalier, bland annat järnklorid, som används för rening. Detta medförde att räddningstjänsten gjorde bedömningen att byggnaden fick brinna ned under deras översyn.

Konsekvensen av branden är att vi nu står utan reningsverk i Norrstig vilket betyder att spillvatten inte passerar någon rening utan skickas ut i Älandsfjärden.

- Detta är givetvis problematiskt och olyckligt, säger Irene Hedlund, hållbarhetschef HEMAB. Vi tar kontinuerligt prover och har kontakt med tillsynsmyndighet och vi är överens om bedömningen att det initialt inte får någon betydande påverkan. Däremot är ju tiden en faktor så det gäller att vi får åtgärder på plats så fort som möjligt.

De åtgärder som nu sätts in handlar om att vid tidpunkter med hög belastning använda tankbilar för att suga upp spillvattnet och sedan låta det stora reningsverket i Kattastrand ta hand om det som samlas in. Samtidigt för vi dialog med andra bolag som drabbats av liknande händelser för att dra lärdomar och tar in offerter på temporära lösningar.

Brandorsak inte klarlagd

Räddningstjänsten har nu överlämnat brandplatsen till HEMAB för efterkontroller och personal kommer under resten av dagen, kvällen och natten bevaka för att kunna larma om elden skulle flamma upp igen.

Nu väntar en teknisk undersökning från polisen för att se om brandorsaken går att fastställa. Fram till dess att det är klart höjs beredskapen på övriga anläggningar.

- Innan vi fått brandorsaken klarlagd så tar vi inga risker utan förstärker bevakningen av övriga yttre anläggningar med rondering av vaktbolag, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Eftersom vi står för så samhällsviktig infrastruktur är det så klart viktigt att säkerställa drift och minimera risker.

Vädjan om fortsatt restriktivitet

Innan dess att möjligheter till rening finns på plats vädjar vi till våra kunder att vara så restriktiva med avloppen så långt det är möjligt.

- Allt fungerar som tidigare hemma hos våra kunder men det vore bra om vi tillfälligtvis kunde minska belastningen, säger Fredrik Olsson. Givetvis ska man kunna använda toaletter osv som man vill men om det är möjligt att ta kortare duschar eller kanske skjuta upp tvätten några dagar vore vi tacksamma.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se

Nu väntas bevakning av den tidigare brandhärden under natten.