Biltvätt på rätt sätt

Ett säkert vårtecken är när grannen tvättar bilen på garageuppfarten, men hur bra är det egentligen? I helgen, 25-26 april 2020, är det Biltvättarhelgen, som sätter ljuset på de miljöproblem som ”fultvättar” av bilar på gator och garageuppfarter bidrar till. Målet är att få fler att tvätta bilen på en biltvätt, där skadliga ämnen kan tas om hand på ett bättre sätt.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att stora mängder olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Det är alltså en enkel insats för miljön att ta bilen till en biltvätt eller tvätthall istället för att tvätta den på gatan.

- Vill du vara rädd om din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten. Om det är långt till närmsta biltvätt så passa på att tvätta bilen när du gör andra ärenden i din närmaste tätort, föreslår hon.

Beräkningar av utsläpp

Under de senaste 10-15 åren har det gjorts en rad uppskattningar och beräkningar av utsläpp från ”fultvättar” och totalt handlar det om cirka 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller som varje år skickas rätt ut i våra nära vattenmiljöer.

- Om fler skulle välja att tvätta bilen i biltvätt säger det sig självt att belastningen på våra nära vattenmiljöer skulle minska drastiskt. Vill man absolut tvätta bilen själv så är det bättre att ta den till en tvätthall där skadliga ämnen fångas upp, konstaterar Hedlund.

Genom att tvätta bilen i biltvätt eller tvätthall bidrar du till friskare vattendrag och badsjöar