Betalnings-slarv kan göra att bom sätts upp på Härnösands kretsloppspark

Vi har gjort mätningar den senaste tiden, som bekräftar misstankarna om att många företag inte betalar för att lämna sitt avfall vid våra återvinningscentraler. Att hantera och återvinna material är förknippat med stora kostnader, så nu riskerar både tillgänglighet och avfallstaxa att påverkas.

Det ingår i vårt uppdrag att ta hand om det avfall och återvinningsmaterial som kommer in till våra återvinningscentraler. Det är ett uppdrag vi tar på största allvar och vi vill hålla våra anläggningar så tillgängliga som möjligt. Men tillgängligheten riskerar nu att begränsas.

- Vi är stolta över den tillgänglighet och service vi har på våra återvinningscentraler. Vi vill undvika begränsande åtgärder som att använda bom eller liknande, men vi känner en stor frustration över att vi inte får in motsvarande pengar som vi måste betala för att skicka materialet vidare, konstaterar Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning & Vatten.

Stort inkomstbortfall

Många tror kanske att vi tjänar stora pengar på att ta emot avfall. Men faktum är att det är stora kostnader förknippade med att återvinna avfall. Trä och deponi står för de största kostnaderna, men även andra fraktioner innebär stora utgifter.

- Vi tappar intäkter på ungefär 2 miljoner kronor per år på grund av uteblivna betalningar från företag . Det säger sig självt att det inte går ihop i längden, säger Hedlund.

Nu kan det bli aktuellt med åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Ett förslag innebär minskad tillgänglighet och ett annat höjd taxa.

- Vi vill inte behöva sätta upp en bom eller höja avfallstaxan, men det här är ett allvarligt problem för oss, att vi inte får inkomster i samma grad som vi har utgifter. Om vi inte kommer till rätta med det här och företagen börjar göra rätt för sig, så kommer vi vara tvungna att göra något drastiskt, konstaterar Irene Hedlund.

Informationsinsatser för att vända trenden

Trots frustrationen är Irene Hedlund säker på att det går att komma till rätta med problemet och att viljan att göra rätt för sig är stark hos företagarna.

- Vi är övertygade om att det i huvudsak är slarv som ligger bakom de uteblivna betalningarna, säger Hedlund. Vi kommer därför göra en kommunikativ insats där vi upplyser om vilka förutsättningar som gäller och de tjänster vi erbjuder till företagarna. Förhoppningsvis kan det vända trenden, avslutar hon.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning & Vatten, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

På Härnösands kretsloppspark finns en tydlig informationsskylt vid infarten om att företag ska betala för att lämna avfall.

Även Älands återvinningsanläggning kan komma att bli mer kontrollerat för att komma till rätta med betalningsproblemen.