Beslut om Brunne vattenskyddsområde

Framtidssäkringen av vårt dricksvatten tar nu ännu ett steg då Länsstyrelsen nu beslutat om fastställande av föreskrifter och vattenskyddsområde i Brunne, Härnösand.

Boende och markägare har tidigare vid flera tillfällen senaste åren fått chans att tycka till om ärendet innan beslutet som nu fattats. Måndag 22 juni kungörs beslutet via en annons i Tidningen Ångermanland.

Varför vattenskyddsområde?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Om vattnet skulle sluta rinna i kranen skulle det bli märkbart ganska omgående. Inget vatten till duschen, morgonkaffet eller matlagningen och än mindre till att spola i toaletten med. Vi är helt enkelt beroende av att ha ett rent och användbart dricksvatten.

Dricksvatten tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Att ha ett fungerande vattenskydd som skyddar vårt dricksvatten är helt grundläggande, särskilt i tider då klimatförändringar riskerar att skapa andra förutsättningar än tidigare. Därför känns det nu skönt att vårt förslag till vattenskyddsområde i Brunne blir inrättat eftersom vi gjort bedömningen att vattenkvalitén kan påverkas där, säger Karolina Enström, Teknisk handläggare på HEMABs affärsområde Vatten. Föreskrifterna som börjar gälla 7 juli 2020 finns nu att få för den som önskar.

Klimat, markbruk och enskilda anläggningar kan påverka

”Men varför är det så nödvändigt?” kanske någon frågar sig. ”Det har ju gått bra hittills!” På detta finns det flera svar att ge. Bland annat att tiderna förändras.

Vi använder mer kemikalier idag och vi har större kunskap om hur det påverkar marken och dricksvattnet. Dessutom behöver vi framtidssäkra vårt dricksvatten då vi ser att klimatet förändras, med mer nederbörd som följd, vilket lakar ur markerna och kan föra med sig orenheter till vattentäkterna, säger Karolina.

Läs mer om våra vattenskyddsområden på www.hemab.se/vatten/vattenskyddsomraden Länk till annan webbplats. Där finns även beslutet om Brunne vattenskyddsområde publicerat under rubriken Brunne.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se