Beslut om årets utdelning av vindkraftpengar

25 inkomna ansökningar varav åtta beviljas bidrag. Nu står det klart vilka föreningar som får ta del av vindkraftpengarna 2022.

Totalt delas i år 236 240 kronor ut, fördelat på de åtta projekten som blivit beviljade bidrag.

– Precis som tidigare år är det många bra ansökningar som inkommit, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Kreativiteten är stor bland Härnösands föreningar på förslag för att utveckla friluftslivet i vår kommun men tyvärr räcker inte pengarna till allt så beslutsgruppen har behövt göra prioriteringar. Jag uppmanar föreningar att fortsätta söka medel då ansökningsperioden för nästa år redan är öppen.

Följande bidragsansökningar är beviljade:

Vårdkasen

Iordningsställande av cykelleder inklusive elcykelled på Härnön - Härnösands Cykelklubb

Sittplatser och trappa i sluttningen mot bågskytteplan och stadion - Härnösands Orienteringsklubb

Utomhusskåp för hjärtstartare - Härnösands Orienteringsklubb

Utegym vid Utansjögården - Utansjö AIF

Uppsättning av bultar för tillgängliggörande av utomhusklättring - Härnösands klätterklubb

MTB-bana - Ramsås bygdegårdsförening

Spjutås

Färdigsställande av brygga vid Värptjärn - SFK Strömsländan

Vandringsleder i Häggsjö - Häggsjö Intresse och fiskevårdsförening

Bakgrund Vindkraftpengar

HEMAB har beslutat att avsätta 1% av investeringen och 1% av bruttointäkterna årligen för Vindkraft
Vårdkasen, till satsningar på rörligt friluftsliv. Sedan 2020 finns möjlighet att söka bidrag från denna
avsättning i hela kommunen.

En avsättning av upp till 1% av investerade medel för byggnationen av vindkraftsverken på Spjutås
har satts av för samma ändamål, men gäller för Spjutås och angränsande områden samt inkluderar
även andra angelägna intressen i närområdet till Spjutåsprojektet.

Beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden, ska utifrån inkomna ansökningar och idéer fatta beslut om fördelning av de pengar som finns tillgängliga. Pengar kan komma att fonderas mellan åren om beslutsgruppen finner så lämpligt, det vill säga alla ackumulerade pengar behöver inte nyttjas vid respektive beslutstillfälle.

Ansök redan nu

Nästa ansökningsperiod, som avslutas torsdag 31 mars 2023, är redan öppen. Välkommen med din ansökan via denna sida: Ansökan om vindkraftpengar. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se