Beslut fattat om framtidsinvestering

Nu står det klart att HEMABs styrelse ger klartecken till en investering för att utöka biogasanläggningens kapacitet.

Totalt handlar det om en investering i 50-miljonersklassen. Om allt går enligt plan kan den utbyggda anläggningen stå färdig tidigast under hösten 2021 men mer troligt under 2022. Projektets realiserande förutsätter dock att den bidragsansökan som är gjord till Klimatklivet för delfinansiering blir beviljad. Idag kan anläggningen i Äland behandla 5 000 ton matavfall årligen – med utbyggnaden växer den siffran till 15 000 ton.

Med den här satsningen kan vi verkligen bli det regionala nav kring matavfall och biogas som vi vill vara, säger Lena af Geijerstam Unger, vd på HEMAB. Vi har sedan tidigare kunskapen i hur man på bästa sätt hanterar matavfallet och producerar biogasen – nu kommer vi även ha de materiella förutsättningarna att på allvar bidra till både våra lokala men även nationella miljömål.

Alla ska samla in matavfall

Bakgrunden till projektet ligger i det regeringsbeslut som fattades 2018, som innebär att alla Sveriges kommuner ska erbjuda system för separat insamling och biologisk behandling av matavfall senast 2021. Detta innebär alltså att det blir obligatoriskt för kommunerna att hämta och hantera det matavfall invånarna producerar. Det uppdraget har HEMAB idag både för Härnösands, Sundsvalls och Örnsköldsviks räkning men det finns andra kommuner som ännu inte löst frågan. HEMAB har fört och kommer fortsätta föra en dialog gällande behov och möjligheter med kommunerna i länet.

Flera kommuner, inte minst i vår region, kommer ställas inför utmaningen ”Vad ska vi göra med allt insamlat matavfall”, säger Jonathan Grip, chef för Utveckling och projekt på HEMAB. I Härnösand har vi knäckt den nöten sedan flera år tillbaka genom vår biogasanläggning och med en utökad mottagnings- och behandlingskapacitet kommer vi kunna möta det behov som finns hos andra.

Ett tufft uppsatt mål

Förutsättningen för investeringskalkylen har varit att verksamheten ska kunna bära sig. Det är självklart, då det är en verksamhet som siktar större än behoven i Härnösand. Goda ekonomiska förutsättningar får vi genom klok projektering och genom att se såväl biogas som biogödsel som produkter.

Vi tror på biogasen och även den biprodukt som produceras i form av biogödsel, säger Lena af Geijerstam Unger. Vi kommer bedriva ett hårt och målmedvetet påverkansarbete där vi vill få både det offentliga men även företag och privatpersoner att förstå alla positiva aspekter av biogas och ställa om för att på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, både ekonomiskt och miljömässigt.

Härnäst väntar en hemställan hos Kommunfullmäktige om att godkänna investeringsbeslutet samt beviljan om kommunal borgen. Först därefter, tillsammans med beslut om delinvestering från Klimatklivet, kan projektet på allvar påbörjas.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd, 070-388 47 02, lena.afgeijerstamunger@hemab.se

Jonathan Grip, Chef Utveckling och projekt, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se