Avtappning av grönfärgat vatten i havet

Nya fjärrvärmeledningar på Kronholmen ska tas i drift och då behöver de gamla ledningarna tömmas på vatten. Ett grönt färgämne, Pyranin, finns tillsatt i fjärrvärmevattnet för att underlätta spårning av läckor.

70 kubikmeter vatten ska tappas av med start måndag 7 juni 2021 på förmiddagen.

- Vid sydlig vind kommer grönfärgningen sakta dra sig norrut i hamnområdet är vår bedömning, säger projektledare Anders Byström. Färgämnet är att likna vid karamellfärg, vanligt förekommande i bland annat handdiskmedel, men vi förstår om detta kan väcka förvåning eller till och med oro.

Bytet från de gamla till de nya fjärrvärmeledningarna påverkar inte leveranserna av fjärrvärme till kunder i Härnösand.

- Våra fjärrvärmekunder påverkas inte, säger Byström. Investeringen i nya ledningar från Varvsgatan via Holmgatan ner till kajen är en ersättningsinvestering av de nu 40 år gamla huvudledningarna på platsen.

Håll koll efter grönt vatten

Det är väldigt ovanligt med läckor, men håll koll efter grönt vatten i dina omgivningar, källare eller egna vatten.

- Vi är jättetacksamma för att få dra nytta av allmänhetens ögon då det gäller att hitta grönfärgat vatten runt om i vår stad, även om läckor sker väldigt sällan, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Ring oss gärna om ni tror att ni hittat en läcka, men denna gång är det alltså ett kontrollerat utsläpp som vi på HEMAB står för.

Fakta om färgämnet Pyranin

Användningen av Pyranin syftar till att snabbt och enkelt finna läckor som ibland kan uppstå och som då behöver lagas. Pyranin är helt ofarligt och godkänt av Livsmedelsverket, det kan liknas vid karamellfärg.

Om en läcka befinner sig under marken, under vattnet eller om en varmvatten-värmeväxlare gått sönder så är det svårt att hitta läckstället om vattnet är helt rent och ”som vanligt”. Av den anledningen tillsätts detta gröna fluorescerande färgämne.

Tekniken och arbetssättet är vanligt förekommande i branschen. HEMAB började använda färgämnet i Härnösand redan 2002 och det har varit till stor hjälp under årens lopp.

Kontakt

Anders Byström, Projektledare, 070-356 69 51, anders.bystrom@hemab.se

Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme, 070-191 64 41, marcus.tarnvik@hemab.se