Avancerad kamerateknik ska upptäcka plast i matavfallet

Olika typer av plast i det insamlade matavfallet ställer till bekymmer i behandlingsprocessen. Ett forskningsprojekt ska studera om det går att identifiera dessa plaster i matavfallet löpande. Det ska ske genom analys av plastmaterialens specifika fingeravtryck i form av det reflekterande ljusets våglängd.

Olika material är uppbyggda av olika molekyler med olika atomer. De specifika molekylernas sammansättning medför att olika material bestående av olika molekyler, har olika egenskaper. Genom att kartlägga just olika plastsorters karaktäristiska uppsättning av molekyler, dess specifika kemiska egenskaper, kan dessa material urskiljas.

- Detta låter säkerligen både avancerat och svårt, säger Docent Benny Thörnberg på Mittuniversitetet. Men teorin är faktiskt ganska enkel. Just nu belyser och fotar vi de olika förekommande plastmaterialen med en speciell våglängdskamera för att hitta rätt våglängdsintervall av ljus på de material som vi vill upptäcka.

Projektet är uppdelat i två steg

Om projektet lyckas väl att identifiera vilka våglängdsintervall och därmed filter som ska användas för att identifiera plasterna, kommer projektet senare in i en ny mer praktisk fas, nämligen att hitta teknik som gör det möjligt att dra nytta av att plaster kan identifieras löpande då material tillförs till rötningsprocessen för biogasproduktion i Äland.

- Det finns olika sätt att identifiera vilka frekvensband filter måste innehålla, säger Keyvan Jaferzadeh, Doktor och forskare vid Mittuniversitetet med erfarenheter från internationell forskning. Vi har valt en lösning. Den stora utmaningen kommer att bli att hitta tekniska lösningar för att skapa en automatiserad process och helst rening. Resultatet borde dock minst kunna bli en kontinuerlig mätning av halten av plast i det inmatade substratet, vilket i sin tur skulle kunna bidra med bra feedbackloopar för uppströmsarbete till avfallslämnare.

Fakta Forskningsprojektet Miljön i Kontrolloopen (MILO)

Forskningsprojektet är en del av ett långsiktigt avtalat samarbete mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet. Projektet som drivs av HEMAB och Mittuniversitetet utgör ett delprojekt inom MILO och hoppas på att kunna slå fast vilka våglängder av ljus som är intressanta att identifiera för att kunna urskilja aktuella plaster som idag utgör föroreningar i matavfallet. I ett senare skede ska förhoppningsvis forskningsprojektets resultat även kunna bidra till att ta fram teknik för rening.

https://www.miun.se/Forskning/forskningsmiljoer/forskningscentra/sensible-things-that-communicate/nyheter/press-and-news/2018-3/milo---miljon-i-kontrolloopen/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonathan Grip, Utvecklingschef HEMAB, jonathan.grip@hemab.se, 070-847 46 71

Benny Thörnberg, Docent Mittuniversitetet institutionen för elektronikkonstruktion, benny.thornberg@miun.se, 010-142 89 17

Keyvan Jaferzadeh, Postdoc Mittuniversitetet institutionen för elektronikkonstruktion, keyvan.jaferzadeh@miun.se, 010-142 83 75

Tre män i industrilokal med lampor kamera och teknik vid plastavfall på betonggolvet

De vanligast förekommande plasterna i matavfallet såsom påsar och olika förpackningar har samlats ihop och belyses samtidigt som de fotas med våglängdskamera. Foto: Andreas Einarsson

Två män som forskar på plast står med handskar och munskydd och samlar plastsorter ur matavfall

Keyvan Jaferzadeh och Benny Thörnberg från Mittuniversitetet samlar plaster av olika slag från tippfickan vid Älands Återvinningsanläggning där återvinningsfordonen lämnat sitt insamlade matavfall. Foto: Andreas Einarsson.