Återvinningens dag - tillsammans gör vi skillnad!

Idag, 29 september, är det det Återvinningens dag och det vill vi såklart uppmärksamma genom att lyfta vikten av återvinning och ge tips och råd kring hur du kan göra för att sortera rätt.

Statistik från FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, visar att hela 97 % av Sveriges invånare återvinner sina förpackningar och tidningar. Kanon! Samtidigt visar en plockanalys av material från FTIs återvinningsstationer att ungefär en fjärdedel av allt som lämnas där hamnar fel. Mindre bra. Låt oss reda ut detta!

Förpackningar ska återvinnas

Producenter har ett ansvar att ta hand om och återvinna sina produkter och en viktig del av dessa produkter är förpackningar. Det är dessa vi samlar in i flerfackskärlen vid sidan av brännbart, matavfall och tidningar. Enligt FTi är det plast som är svårast att sortera.

- Är man osäker på hur något ska återvinnas är det lättast att först ta reda på om det är en förpackning eller inte, säger Cathrine Edholm, Återvinningsingenjör på HEMAB. Exempel på förpackningar i ett vanligt hushåll är plast runt ett salladshuvud, en mjölpåse, kartongen kring frukostflingorna och aluminiumfolien runt matresterna. Allt detta förpackar något och räknas som en förpackning och ska därför återvinnas.

Allt som inte räknas som förpackningar, som stekpannor, dricksglas, bestick och liknande, ska sortas ut och lämnas på våra återvinningscentraler.

Farliga saker behöver tas om hand

Farligt avfall så som elektronik, kemikalier, färgburkar och gammalt smink ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler så att vi kan se till att det tas om hand på ett miljösmart sätt. Gamla läkemedel lämnas till apoteket och gamla bildäck till däckförsäljaren. På så vis hjälps vi åt att minska miljöpåverkan och nyproduktion samt öka återanvändandet av olika material.

Återbrukat är bättre än nytt

Att minimera avfallet är det allra bästa och att återanvända är näst bäst. Med andra ord - köp inte alls om du inte måste. Om du måste ha något - köp second hand, måla om den gamla furumöbeln eller byt kläder med kompisen. Allt som återbrukas minskar nyproduktionen och därmed avfallet både i produktionsledet och i användarledet.

Ta hjälp av Sorteringsguiden!

Är du osäker på hur något ska sorteras? Ta hjälp av vår webbsida och vår Sorteringsguide! Saknar du något i guiden så kan du tipsa oss om det så lägger vi till det.

Kontakt

Anders Svanholm, Arbetsledare Återvinningen, 072-203 68 13, anders.svanholm@hemab.se

Kort om producentansvar

De produkter som omfattas av producentansvaret är förpackningar, returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter, radioaktiva produkter samt batterier och läkemedel.

Procentansvaret syftar till att motivera producenter att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. Producentansvaret syftar alltså delvis till att bidra till en ökad återvinningsgrad av produkterna.