Återbruksslöjd med ambitioner

Att spara på jordens resurser och skapa kreativa och nytänkande processer är två av syftena med den återbruksslöjd som drog igång på Brännaskolan i början av året. Nu vill slöjdlärarna skala upp och göra deras idé tillgänglig för fler.

För Therese Rahm och Kerstin Eriksson är slöjd inte bara ett arbete, det är ett kall. Det känns hela vägen genom datorskärmen när vi via Skype följer upp det samarbetsprojekt som startade i början av året.

Deras slöjdintresse i kombination med ett stort engagemang för miljöfrågor, gjorde det självklart för dem att få till ett samarbete med HEMAB, för att få in återbruksmaterial till sin slöjdverksamhet på Brännaskolan. Nu vill de ta sin idé ett steg längre och skala upp återbruket på skolorna i kommunen, eller varför inte hela regionen!

- Vår idé är att skapa ett koncept med möjlighet att hämta material på återvinnings-centralerna. Med den erfarenhet vi fått skulle vi vilja fortsätta att utveckla arbetsområden inom slöjden. Med ytterligare material och kanske färdiga exempeluppgifter. På så sätt skulle mycket tid kunna sparas ute på skolorna, menar Therese.

Irene Hedlund är affärsområdeschef på Återvinningen och konstaterar att både tid och pengar kan sparas ute på skolorna med återbrukskonceptet.

- Varför ska skolorna lägga massa pengar på att köpa in jungfruligt, nyproducerat material när det finns material som går att återbruka. Barnen ska få en möjlighet att använda sin kreativitet utan att det sliter på jordens resurser i onödan. Allt som slipper slängas är positivt, konstaterar Hedlund.

Bra samarbete i lagom stor kommun

Både Kerstin och Therese tänker att Härnösands kommun är precis lagom stort för den här typen av projekt. Inte för liten och inte för stor. Och de ser samarbetet med HEMAB som väldigt positivt.

- Det är roligt att HEMAB tar ett så stort grepp kring det här och tar det på allvar. Det känns som ett stabilt samarbete som är varaktigt. HEMAB har en bra organisation och struktur, och det gynnar hela kommunen, konstaterar Therese.

Tanken med att utöka konceptet är alltså att göra det mer lättillgängligt för alla skolor att använda återbrukat material och på så sätt också ge alla elever samma förutsättningar i slöjden.

- Idéer och vilja finns på många håll, men det är svårt att få tiden att räcka till, konstaterar Kerstin. Vi har själva spenderat många kvällar och helger för att möjliggöra återbruksslöjd på Brännaskolan och vet att det är tidskrävande. Med den här modellen skulle skolorna spara mycket tid.

Gynnsamt på flera sätt

Förutom miljötanken finns det även andra fördelar med återbruksslöjd menar de båda slöjdlärarna, för både elever och pedagoger.

- Återbruksslöjd är inte bara bra för miljön utan är även gynnsamt för den estetiska lärprocessen. Det är sällan utvecklande att ha helt fria tyglar, utan det är bättre att ha begränsningar att förhålla sig till. I återbrukssläjd kan det till exempel handla om att vi använder de virkesdimensioner vi får eller de färger som textilierna har och anpassar uppgifterna utifrån det. Det ger även mervärden i den pedagogiska processen och är utvecklande för pedagogerna, säger Kerstin.

Att föregå med gott exempel

När vi frågar om vad den största drivkraften för dem är att arbeta med återbruksslöjd så är det svårt för dem att lämna ett enkelt svar. Det finns så många aspekter som känns viktiga, konstaterar de.

- Jag skulle nog ändå säga att det i första hand handlar om att vara ett bra föredöme som vuxen. Att föregå med gott exempel och visa att vi inte kan låta bli att återbruka om vi ska ha en hållbar framtid, säger Kerstin.

Therese håller med.

- Vi måste göra det här. Vi måste ändra vårt sätt att leva för att det ska vara hållbart. Och att kunna ingjuta något hopp i kommande generationer, att det finns saker vi kan göra för att spara på våra resurser känns så viktigt. Genom att vara problemlösare och vara kreativa kan vi hitta nya sätt att leva som är mer hållbara, konstaterar Therese.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Therese Eklund Rahm och Kerstin Eriksson har ett stort miljöengagemang och vill se mer återbruksslöjd på skolorna.

Hopprep tillverkade av gamla stolsben och återbrukad textil.

En soffa av lastpallar? Varför inte!