Asbest är en god intäktskälla för HEMAB

Med rätt kunskap om hantering och omhändertagande utgör asbest ingen fara för varken människor, djur eller natur. Asbest bidrar med en betydande intäkt i en redan etablerad affär vid HEMAB, deponering av farligt avfall. Deponering är en rigoröst kontrollerad verksamhet som kräver särskilda tillstånd av myndigheter.

Låter detta konstigt tycker du?

Asbestfibrer har goda egenskaper som konstruktionsmaterial och användes därför förr i tiden i olika byggnationer. Detta var innan forskning kunde påvisa att de små torra lättflyktiga asbestpartiklarna var hälsovådliga vid inandning då de fastnar i de allra minsta framkomliga andningsvägarna i lungorna. Så idag tillåts inte asbest som byggmaterial.

- Omhändertagande av gammal asbest är ett viktigt miljö- och hälsoarbete som bland annat vi utför, säger Jonas Jacobsson Platschef vid Älands återvinningsanläggning. Med rätt rutiner och skyddsutrustning tar vi emot och placerar asbest ute i deponin för att sedan täcka över för slutgiltig förvaring.

En enkel affär när väl tillstånden är på plats

Hanteringen i sig är enkel för HEMAB och kräver endast varsam hantering och rätt skyddsutrustning.

- Traktorerna är utrustade med särskilda asbestfilter i händelse av exponering, säger Jacobsson. Väl på plats i deponin så täcks materialet över för att så småningom sluttäckas. Om inte vi och de andra anläggningar likt vår återvinningsanläggning tog emot asbest under kontrollerade former skulle det förekomma ökad spridning av detta material och därmed ökad risk för ohälsa.

Asbest från Grekland och Italien

Varför tar HEMAB hand om asbest från andra delar av Sverige och Europa?

- Det finns inte så många aktörer som har rätt och gällande tillstånd för deponering. Just nu tar vi emot asbest från bland annat Grekland, vilket jag medger kan låta konstigt rent logistiskt. Men faktum är att tillståndsprocessen för att etablera en deponering i exempelvis Grekland kan handla om en tidsperiod av flera tiotals år. Så länge kan inte en aktör i behov av omhändertagande vänta, konstaterar Jacobsson.

Fakta HEMABs hantering av asbest

Asbest som tas emot är väl inplastad för att förhindra spridning av damm. Asbesten från Grekland och Italien är både inplastad samt skyddad av dubbla lager av för just asbest godkända så kallade Big Bag säckar. Risken att emballeringen ska gå sönder vid hantering är minimal.

För säkerhets skull av arbetsmiljöskäl använder vi oss ändå av damm-frånstötande kläder samt masker med asbestfilter. Maskiner har övertryck i hytterna och är även utrustade med asbestfilter.

Den asbest som tas emot omfattar avtalade leveranser om cirka 7000 ton varav 2000 ton är från Grekland och 5000 ton från Italien. Efter utvärdering av dessa affärer vad avser transporter, emballage och hantering är ambitionen att fortsätta mottagandet av asbest då efterfrågan av mottagningskapacitet är stor i Europa.

Kontakt

Jonas Jacobsson, Platschef Älands återvinningsanläggning, 070-310 62 33, jonas.jacobsson@hemab.se