Årsstämma med tankeväckande föreläsning

Under gårdagen hölls den gemensamma årsstämman för HEMAB, Technichus och Härnösandshus.

Det blev en relativt välbesökt tillställning när de tre kommunala bolagen under tisdagskvällen redogjorde för verksamhetsåret 2021 med efterföljande formella årsstämmoöverläggningar. Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, Marcus Claesson, vd Technichus och Göran Albertsson, vd Härnösandshus, höll alla en dragning med olika nedslag i verksamheterna och redovisning av det ekonomiska resultatet. Efter varje dragning hölls årsstämmorna för respektive bolag där ägaren representerades av kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander. Åhörarna fick också chans att ställa frågor till bolagens representanter vilket flera tog chansen till.

Föreläsning på temat AI och robotisering

Kvällen avslutades med en föreläsning av Fredrik Löfgren, verksam vid Linköpings Universitet, som både vunnit pris som årets teknolog och SVTs Genikampen. Han höll en inspirerande föreläsning där han satte teknikutvecklingen i ett historiskt sammanhang och blandade humor med insikter om hur framtidens arbetsmarknad men också privatliv kan komma att se ut i en allt mer digitaliserad och robotiserad värld. Det blev mycket uppskattat med många skratt!

Stort tack till alla som deltog!

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 0730-89 30 69, fredrik.olsson@hemab.se

Lena af Geijerstam Unger redogjorde för det ekonomiska resultatet för HEMAB för 2021.

Fredrik Löfgren berättade bland annat om både möjligheterna men också riskerna med AI.