Årsstämma med starkt resultat för 2019

På grund av den pågående coronakrisen ställdes den planerade öppna årsstämman in. Istället fick stämman hållas per capsulam. Resultatet som presenterades var starkt.

HEMABs bokslut för 2019 visade på ett resultat på 23,8 miljoner före dispositioner, vilket är över budget. Under året har stora investeringar i nya projekt och befintliga anläggningar genomförts, varav bygget av de två vindkraftverken på Spjutås, bredbandsutbyggnaden och investeringen i kolfilter till vattenverket står för de största delarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

VD har ordet

Det förhållandevis goda resultatet för 2019 drivs i stor utsträckning av ett internt bra och engagerat arbete med effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Dessutom har det varit ett gynnsamt år för Fjärrvärme där värmeproduktionen var 7,2 GWh högre än budget.

Även Elnät har landat i ett lite bättre resultat än förväntat. En del i det kommer av det jobb vi gjorde i spåren av stormen Alfrida, som drabbade Åland vid årsskiftet 2018/19.

Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, är nöjd med det summerade verksamhetsåret.

2019 blev ett bra år för HEMAB med ett starkt ekonomiskt resultat, säger Lena. Vi har engagerade medarbetare som jobbar för hög kostnadsmedvetenhet och högre effektivitet och det ser vi resultatet av.

I anslutning till årsstämman delas vår årsredovisning OM HEMAB ut till alla privatpersoner och företag i Härnösands kommun. Där kan du bland annat läsa mer om Lenas tankar kring året som gått och HEMABs framtida roll i samhället.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, lena.afGeijerstamUnger@hemab.se, 0611-55 75 10

Lena af Gijerstam Unger i orange tenniströja med HEMAB-logga ler mot kameran.

Lena af Geijerstam Unger där hon trivs bäst - mitt i verksamheten