Arbetsmiljöverket avslutar ärende

Detta meddelades strax före midsommar.

Efter Arbetsmiljöverkets besök den 18 januari, som var påkallat utifrån det skyddsstopp som lades innan jul, skedde en uppföljning i april där HEMAB fick svara på de brister man identifierade. Nu är dessa åtgärdade och Arbetsmiljöverket meddelar att man avslutar ärendet hos oss.

I meddelandet från dem går att läsa:

Ni fick ett inspektionsmeddelande den 18 januari 2022 där vi ställde krav på er att rätta till vissa brister i arbetsmiljön. Nu bedömer vi att ni uppfyller de kraven. Därför har vi avslutat ärendet.

Information
Ni har genomfört en undersökning och en riskbedömning, i er undersökning framkommer att 18% av de som svarat på enkäten upplever att kraven inte matchar de resurser de förfogar över. I ert fortsatta arbetet är de av vikt att tillräckliga åtgärder vidtas och genomförs så att genomförda får avsedd effekt för dessa 18%. Vi kan komma att följa upp er fortsatta arbete vid ett senare tillfälle.

Du hittar Arbetsmiljöverkets brev i sin helhet här. Pdf, 254 kB.

Fortsatt arbetsmiljöarbete

Ett aktivt förbättringsarbete med dealktighet och inflytande pågår där varje personalgrupp arbetar med resultatet från den oberoende enkät som blev presenterad i våras. Det arbetet kommer sedan mynna ut i en handlingsplan som kommer implementeras under hösten. Parallellt med det sker löpande insatser för att tydliggöra arbetsprocesser.

Tidigare publicerad information

Frågor och svar kring arbetsmiljön på HEMAB Länk till annan webbplats.

Resultatet av extern arbetmiljöutredning presenterat Länk till annan webbplats.

Inblick (tidslinje över arbetet med den förändrade organisationen) Länk till annan webbplats.


Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se