Arbetet påbörjat i Södra sundet - ny ledning till Kattastrands reningsverk

Nu är det planerade arbetet igång med att bygga den nya ledning som ska ersätta den äldre ledningen till Kattastrands reningsverk. Samtidigt avslutas arbetet med en ny råvattenledning i Bondsjön.

Den ledning som brast vid badhusparken i oktober kommer inom kort kunna ersättas. Istället ska större delen av Härnösands spillvatten gå via den nya ledning som nu håller på att byggas i Södra sundet.

- Det vi gör nu är att börja skjuta ut den nya ledningen i vattnet. På ledningen sitter tyngder som ska hålla den kvar på botten när den är driftsatt. Under arbetet sänks ledningen till botten i omgångar, förklarar Håkan Öhman, Etableringssamordnare på HEMAB.

Går enligt plan

Samtidigt avslutas nu arbetet i Bondsjön, där en ny råvattenledning har byggts för att säkra upp vattentillgången i händelse av kontaminering av Bondsjön. Arbetet har gått enligt planerna, enligt Håkan Öhman:

- Det är samma entreprenör för både de här arbetena och allt har gått enligt plan. Målet är att överföringsledningen till Kattastrand ska vara klar och driftsatt innan jul, konstaterar Öhman.

Arbetet är en del av vår planerade förnyelse av ledningsnätet samt den justering som behöver göras inför hotellbygget på Kanaludden.

Kontakt

Håkan Öhman, Etableringssamordnare, 0611-55 75 73, hakan.ohman@hemab.se