Allvarligt tillbud vid Kraftvärmeverket

Under kvällen den 12 oktober uppstod ett oljeläckage vid Kraftvärmeverket i Murbergsviken.

Det var vid 21-tiden som läckan upptäcktes.

Olja läckte ut i utrymmet där pumpen står placerad och vidare genom avlopp till en oljeavskiljare avsedd att skilja bort olja innan renat vatten släpps ut i hamnbassängen, säger Robin Nordberg, driftchef Fjärrvärme. Oljeavskiljaren blev till slut mättad och olja rann via ledningarna ned till hamnbassängen.

Så fort detta upptäcktes larmade personalen vid Kraftvärmeverket till räddningstjänsten som väl på plats snabbt kunde konstatera läckage och arbete med att begränsa spridningen inleddes. Vid 05-tiden anlände också Kustbevakningen för att bistå i saneringsarbetet.

Mängden olja som läckt ut via oljeavskiljaren till utloppet i hamnbassängen uppskattas till ca 3-5 kubikmeter, säger Robin Nordberg. Räddningsarbetet pågår fortfarande och jag vill rikta ett stort tack till både räddningstjänst och kustbevakning för deras rådiga ingripanden.

Eftersom saneringsarbetet är pågående vet vi just nu inte omfattningen på vilka eventuella skador utsläppet kan ha medfört. På HEMAB vidtar nu arbetet med att utreda händelsen.

Vi måste titta på vad det är som hänt, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Vi har rutiner och säkerhetsåtgärder för att sådant här inte ska inträffa och dessa har alltid varit väl fungerande men vi får undersöka på vilket sätt vi kan göra dem ännu bättre framåt.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad, 0730-89 30 69, fredrik.olsson@hemab.se