8,5 miljoner kronor beviljade i bredbandsutbyggnad

Nyligen stod det klart att bidragsansökan för att bygga bredband på sträckorna Hälledal-Judeby och Hov-Barsviken-Malviken beviljats fullt bidragsstöd.

Det är Post- och Telestyrelsen som administrerar det statliga bredbandsstöd som nu ServaNet beviljats. Syftet är att skynda på de högt ställda mål om bredbandsutbyggnad som fattats både nationellt men även regionalt och lokalt. Totalt är det 136 miljoner kronor som delas ut under 2020 och för dessa sträckor i Härnösands kommun har bidrag beviljats om 8,5 miljoner.

Vi är glada att vi lyckades kamma hem full pott på vår ansökan, säger Andrea Hall som koordinerar bredbandsfrågor på HEMAB. Detta innebär att ytterligare punkter på kommunkartan kan anslutas till fibernätet vilket kommer göra det möjligt att nyttja framtidens tjänster även på landsbygden.

Totalt är det 129 hushåll på sträckan Hälledal-Judeby och 128 på Hov-Barsviken-Malviken som kommer kunna ansluta sig.

Simon Westerlund är platschef på ServaNet i Härnösand sedan en tid tillbaka och han gläds också åt beskedet.

– Det här innebär att vi kommer kunna starta med grävningsarbete på dessa sträckor under 2021, säger Simon. Vi har redan påbörjat arbete med införsäljning till de enskilda fastighetsägarna och av intresseanmälningarna att döma ser det riktigt bra ut.

Gott samarbete en framgångsfaktor

Vän av ordning kan ställa sig frågan vad HEMAB egentligen har med utbyggnaden att göra?

HEMAB är ledningsägare och ServaNet bygger på vårt uppdrag, säger Andrea Hall. Vi är dessutom delägare i ServaNet tillsammans med kommuner i både Västernorrland och Jämtland.

Vi har ett otroligt bra samarbete mellan oss, säger Simon Westerlund. Vi har gemensamt tagit fram vilka sträckor som ska byggas och en framgångsfaktor kring varför vi fick det här bidraget har att göra med den förberedelse vi gjorde tillsammans. Nu siktar vi på nästa omgång från PTS där vi hoppas på en lika stor framgång.

Kontakt

Andrea Hall, Projektcontroller, 070-303 69 49, andrea.hall@hemab.se
Simon Westerlund, platschef ServaNet, simon.westerlund@servanet.se