Vinnarna i vår Fokustävling

Kablarnas totala längd var 103,93 meter.
Vi säger grattis till Börje Nygren, Anders Persson, Johan Sjölund, Bo Anders Öberg, Bengt Nilsson, Emma Olsson och Eva Strömberg som gissade närmast. Fler än 200 personer deltog i tävlingen.
HEMABs och ServaNets gemensamma monter lockade många besökare.

HEMABs och ServaNets gemensamma monter lockade många besökare.