Vi förbättrar elnätet från Häggdånger till Barsviken

Under nästa vecka inleds ett omfattande arbete för att bygga om elnätet i Häggdånger, söder om Härnösand. Första etappen påbörjas vid Häggdånger Kyrka och går till sjön Viken i Barsviken.
Arbetet kommer att pågå under sommaren och hösten 2009 så länge markförhållandena tillåter kabelschaktning, och med fortsättning 2010.

Det befintliga elnätet är i luften ersätts med markförlagd kabel, som bättre klarar vind och snö och ger säkrare elleveranser. 3-4 personer kommer att arbeta med projektet.

Markägare som blivit kontaktade angående schaktning på marken uppmanas avlägsna hinder som är i vägen och försvårar schaktningen.
 
Större delen av kabelschaktningen kommer att ske efter väg. Vänligen visa hänsyn mot vår personal och anpassa hastigheten vid passage av arbetsområdet. Tack på förhand!
 
Kontaktpersoner
Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Eriksson på telefon
0611-55 75 60 eller e-post magnus.eriksson@hemab.se eller  
Tony Svensson på telefon 0611-55 75 82 eller e-post tony.svensson@hemab.se.