VD talade för Energimarknadsinspektionen 

I samband med Energimarknadsinspektionens interna höstkonferens fick HEMAB:s VD ett unikt tillfälle att beskriva våra drivkrafter och vår viktiga målsättning och strävan att ge Härnösandsborna Länets Lägsta Priser.
— Skulle våra elnätpriser ligga på samma nivå som de gör hos omgivande landsbygdselnät i Västernorrland skulle det drabba Härnösandsbor och småföretag med flera tiotals miljoner mer i kostnader, säger Ingemar Forzelius, VD på HEMAB. Med den prisstrategi vi har är det otänkbart. Vi ska inte ta betalt mer än vad vi måste för att kunna erbjuda bra service och ett väl fungerande elnät.

Yvonne Fredriksson är Generaldirektör på Energimarknadsinspektionen (EI) och säger så här:
— Vi har verkligen uppskattat erfarenhetsutbytet med HEMAB, vilket gett oss värdefull kunskap och information. Vi har fått en bra belysning av kommunägd energiverksamhet i jämförelse med den som bedrivs i privat regi. Vi har vidare fått en bild av förväntningar och förhoppningar inför framtiden och kommande ny modell för elnätreglering i Sverige.

Vad skiljer kommunägda HEMAB från ett privat vinstdrivande energiföretag? HEMABs ekonomi måste vara långsiktigt stabil för att underhåll och reinvesteringar ska klaras så att verksamheterna fungerar väl. Privatägda energiföretag har naturligtvis samma behov, men även ett starkt fokus på ekonomisk vinst snarare än låga priser.

En annan viktig skillnad är att det kommunägda energiföretaget kan vara mer långsiktiga, samt vara ett redskap för lokal och regional utveckling, affärsmässig samhällsnytta. Genom att fokusera på låga priser kan HEMAB bidra till Härnösands attraktionskraft. Härnösandsborna får pengar över till annat helt enkelt.

— Vi effektiviserar och förbättrar kontinuerligt för att det ska komma Härnösandsborna till godo, säger Forzelius. Sedan vi för cirka 5 år sedan startade det målmedvetna arbetet med prioriteringen låga priser har vi trots alla kostnadsökningar inte höjt elnätpriserna.

Hela EI:s personal (cirka 70 personer) deltog i konferensen och de genomförde också studiebesök i Sollefteåområdet och på residenset i Härnösand hos landshövdingen.
 
För mer information:
Ingemar Forzelius , VD Härnösand Energi & Miljö AB, 070-606 88 16 
Yvonne Fredriksson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen, 016-16 27 02